eesti keeles english

Tulevased doktoritööde kaitsmised

14.02.2023 Anne-Mai Näkk „Primary school teachers’ classroom practices and work motivation as related to students’ learning engagement“

14. veebruaril 2023 kaitseb TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant Anne-Mai Näkk doktoritööd „Primary school teachers’ classroom practices and work motivation as related to students’ learning engagement“ („Klassiõpetajate juhendamispraktikate ja töömotivatsiooni seos õpilaste õppimisse kaasatusega“).

Juhendaja: professor Inge Timoštšuk (PhD, Tallinna Ülikool).

Oponendid: professor Mari-Pauliina Vainikainen (PhD, Tampere Ülikool) ja professor Katrin Poom-Valickis (PhD, Tallinna Ülikool)

Toimumiskoht: M-648 (Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5)

Lisainfo: doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

  

20.02.2023 Tiina Peterson „Preschool teachers’ professionalism from Estonian, Finnish, Swedish and Hungarian point of view in the European context“

20. veebruaril 2023 kaitseb TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant Tiina Peterson doktoritööd „Preschool teachers’ professionalism from Estonian, Finnish, Swedish and Hungarian point of view in the European context („Koolieelsete lasteasutuste õpetajate professionaalsus Euroopa kontekstis Eesti, Soome, Rootsi ja Ungari vaatenurgast“).

Juhendajad: emeriitprofessor Marika Veisson (PhD, Tallinna Ülikool), emeriitprofessor Eeva Hujala (PhD, Tampere Ülikool).

Oponendid: professor Arniika Kuusisto (PhD, Stockholmi Ülikool) ja dotsent Elina Fonsen (PhD, Jyväskylä Ülikool)

Toimumiskoht: M-648 (Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5)

Lisainfo: doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.