eesti keeles english

Tulevased doktoritööde kaitsmised

 

 


 

 

06.09.2023 Tiina Kivirand „The Meaning of Inclusive Education and Supporting the Implementation of Inclusive Education through In-service Training Course in the Estonian Context“

6. septembril 2023 kell 10.00 kaitseb TÜ haridusteaduste instituudi ning ökoloogia ja maateaduste instituudi doktorikraadide andmise ühisnõukogus Tiina Kivirand oma doktoritööd „The Meaning of Inclusive Education and Supporting the Implementation of Inclusive Education through In-service Training Course in the Estonian Context“ („Kaasava hariduse tähendus ja kaasava hariduse rakendamise toetamine täienduskoolituse kaudu Eesti kontekstis“) filosoofiadoktori kraadi saamiseks haridusteaduse erialal.

 

Juhendajad: professor Äli Leijen (PhD, Tartu Ülikool)

                        kaasprofessor Liina Lepp (PhD, Tartu Ülikool)

 

Oponent: kaasprofessor Dragica Pavlovic Babic (PhD, Belgradi ülikool, Serbia)

 

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Senati saal (Ülikooli 18, Tartu)

URL: https://hdl.handle.net/10062/91176