eesti keeles english

Siia alajaotusesse on koondatud haridus-ja kasvatusteaduste doktorikooli 2009-2015 info ja materjalid.  

 

Toimunud üritused 2009-2015

 

48. Haridusteaduste doktoriõppe seminar TÜ juhendajatele 13.-14.augustil 2015 Otepääl

Jätkame juunis pooleli jäänud teemasid (Õppeainete arendamine, struktruur, doktorantide edasijõudmine õppes).

 

47. Teadusartikli kirjutamise intensiivkursus jätkuks mais toimunud kursusele. Läbiviijad Äli Leijen ja Krista Uibu.

Toimub 6.-8. augustil 2015 Põlvamaal, Pikakannus. Sel korral ootame ka doktorantide juhendajaid.

Kursuse läbinud doktorant oskab püstitada uurimisprobleemi ja fikseerida teadusartikli eesmärki; on omandanud oskuse kirjutada kirjanduse ülevaadet ja sõnastada järeldusi tulemuste põhjal; teab, kuidas kirjutada koherentset teadusartiklit ning oskab vastata retsensendile.

Kursusel käsitletakse teadusartikli sisulist ülesehitust ning omandatakse intensiivõppe meetodil tehnikaid ja strateegiaid, mida saab kasutada käsikirja loomisel. Kõiki käsikirju analüüsitakse seminaride käigus, kus  õppejõud ja osalejad vaatlevad neid retsensendi positsioonilt.

 

46. Haridusteaduste doktoriõppekava juhendajate seminar 19. juunil 2015 kella 10.15-16 Tartus Loomemajanduskeskuses Kalevi tn.

NB! Jätkuseminar augustis!

Kava

 1. Doktoriõppekava õppeainete arendamine. Miia Rannikmäe, Margus Pedaste, Äli Leijen.
 2.  Atesteerimise järelkaja. Edgar Krull, Anne Laius, Äli Leijen.
 3. Lõuna kl 13-14
 4. Doktorantide küsitluse tagasiside (SHHI) – millised valdkonnad vajavad enam tähelepanu? –Äli Leijen; Miia Rannikmäe. Juhendajate-poolne tagasiside ja kogemuste vahetamine.
 5. Uus kaitsmiskomisjon – ülevaade arengutest.  Miia Rannikmäe.

 

45.   Dennis D. Embry seminarid Tartus ja Tallinnas.

 Õpetajatöö toetamiseks võime leida väga mitmeid tulemuslikke praktikaid. Üks neist on Good Behavior Game metoodika ehk VEPA (eestindatud versioon). Juuni esimesel nädalal külastab Eestit  Dennis D. Embry (vt http://paxis.org/), kes on lasteaedades ja koolides rakendatava metoodika üks loojatest ning valmis oma meetodit tutvustama. VEPA metoodika on leidnud mujal maailmas küllalt  tulemuslikku rakendust. Tänaseks on Tervise Arengu Instituut koolitanud Dennise eestvedamisel esimesed litsenseeritud VEPA mentorid. Koostöös Tervise Arengu Instituudi ja sihtasutusega Kiusamise Vastu viiakse Eestis ellu projekti „Käitumisoskuste mängu (Good Behavior Game) piloteerimine Eestis" ning otsitakse koostöövõimalusi ülikoolidega. Siin saate vaadata eestindatud sekkumise lühitutvustust.  

2. juunil 2015. a.  kella 11.00-13.00 peab dr. Dennis D. Embry Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis Salme 1a-212 loeng-seminari  Good Behavior Game metoodika tõenduspõhisest rakendamisest (http://paxis.org/publications).  Osalemissoovist Tartus palun anda teada hiljemalt  22.maiks  e-posti aadressile annika.konsap@ut.ee 

3. juunil 2015 kella 11.00 – 13.30 ruumis M-340 tutvustab Dennis D. Embry  Tallinna ÜlikoolisVEPA-metoodika rakendamisvõimalusi ning tutvustab oma tänaseid tegemisi uurijana.Osalemissoovist Tallinnas andke palun teada e-postile airi.kukk@tlu.ee 

 

44. Kieli ülikooli professori Heidrun Allerti loeng teemal "Praktikad - õppimine kui vahetustehing" 29. mail 2015 kl 11.15-12.45 Tartus, Salme 1a-209.

 Ettekandes käsitletakse õppimist kollektiivsete praktikate osana ja nendega seoses olevana, püüdena tulla toime olukorraga, mis muidu oleks ebamäärane. Mingi olukorra mõistmiseks peame selle raamistama ning seda uurima. Seega nõuab mõistmine teatud vahetuskauba tegemist - organismi ja keskkonna vahelist tehingut, nagu sõnastas selle Dewey. Inimestel on hämmastav omadus kujutada ette asju/tulevikke, mida ei ole veel olemas. Siiski ei ole nende kujutletavate tulevike tegelik teostatavus ja elluviidavus ainult meie peades, vaid sotsiaal-materialistlikes praktikates, mida me edasi liikudes taastoodame ja muudame. 

 Palun andke oma osalemisest teada siin: http://lingid.ee/Allert.

 

43. Teadusartikli kirjutamise intensiivkursus, 3 EAP   

Äli Leijen, Krista Uibu (Tartu Ülikool) 

21.–23. mail 2015 Otepääl, Karupesa hotellis (http://www.karupesa.ee/)  

Kursuse eesmärgiks on kujundada haridusvaldkonna doktorantide pädevust kirjutada ja avaldada teadusartiklit.  

Kursusel käsitletakse teadusartikli sisulist ülesehitust ning omandatakse intensiivõppe meetodil tehnikaid ja strateegiaid, mida saab kasutada käsikirja loomisel. Kõiki käsikirju analüüsitakse seminaride käigus, kus  õppejõud ja osalejad vaatlevad neid retsensendi positsioonilt.   

Iseseisev töö: Oma teadusartikli kavandamine ja kirjutamine

Kursuse läbinud doktorant oskab püstitada uurimisprobleemi ja fikseerida teadusartikli eesmärki; on omandanud oskuse kirjutada kirjanduse ülevaadet ja sõnastada järeldusi tulemuste põhjal; teab, kuidas kirjutada koherentset teadusartiklit ning oskab vastata retsensendile.  

Intensiivseminari ajakava

Materjalid:

 •  Uurimisküsimus. Äli Leijen  slaidid
 • Linking words and Phrases. Djuddah Leien slaidid
 • Täpsus ja neutraalsus teaduskeeles. Riina Reinsalu slaidid
 •  

Kasulikud lingid:

 Kava 

 1. Oma käsikirja kirjutamisprotsessi kavandamine
 2. Uurimisprobleemi sõnastamine, eesmärgi fikseerimine
 3. Kirjanduse ülevaate koostamine
 4. Tugeva argumendi loomine
 5. Tulemuste esitamine, järelduste tegemine tulemuste põhjal
 6. Koherentse artikli kirjutamise põhialused
 7. Vastamine retsensendile
 8. Oma käsikirja kirjutamisprotsessi kavandamine
 9. Uurimisprobleemi sõnastamine, eesmärgi fikseerimine
 10. Kirjanduse ülevaate koostamine
 11. Tugeva argumendi loomine
 12. Tulemuste esitamine, järelduste tegemine tulemuste põhjal
 13. Koherentse artikli kirjutamise põhialused
 14.  Vastamine retsensendile

 

42.  21. mail 2015, kella 14.15-16 esineb  külalislektor Ph.D. Łukasz Androsiuk (Pomerian University of Slupsk , Instititut of Pedagogy and Social Work) Salme 1a-305 loenguga Role and meaning of ergodic media in the teaching process: Video games as narratiive texts; Video games as mass art; Video games in new education.

 

41. Seminar 19. mail 2015 Salme 1a-211, Tartus, kl.  10.15-12.00. "The alliance between entrepreneurship and education” 

Paula Kyrö, endine Aalto ülikooli ettevõtlusõppe professor. 

Bridging conceptual discussion of education and entrepreneurship has been problematic to both education and entrepreneurship researchers for two decades.  Solving this problem leads on the one hand to the transformative capacity of entrepreneurship and on the other hand to its connection to democracy and active citizenship. The dialogue between these two actually provides a new pedagogic form of entrepreneurship that has been identified especially in the Scandinavian educational research. As a form of pedagogy it can be compared to the earlier progressive movement that has emerged as a critic in response to earlier learning paradigms.

Slaidid.

 

40. Seminar 19. mail 2015 Salme 1a-211, Tartus, kl.  14.15-16.00. "Integrative Pedagogy for Professional Development”.

Päivi Tynjälä, professor, Jyväskylä ülikool, Soome haridusuuringute instituut.

Integrative Pedagogy is a pedagogical model aiming at the development of holistic expertise and diverse generic skills. The basic idea is to integrate main components of expertise: theoretical, practical, self-regulative and socio-cultural knowledge. In the seminar, the model, its applications and research findings will be presented and discussed.

 

39.   Qualitative and mixed methods research designs and data analysis approaches.

 Intensiivseminar 12.-14.05.2015 Tartus (Antoniuse Õue loovkoda)

PROGRAMME

Tuesday, 12.05.2015
10:00 – 12:00 Social Cultural Theory Aleksandar Baucal
12:00 – 13:00 Mixed methods in Educational Research Nevena Buđevac
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:00 Inductive analysis in qualitative research Francesco Arcidiacono

Wednesday, 13.05.2015
10:00 – 11:00 Deductive analysis in qualitative research Äli Leijen
11:00 – 13:00 Data analysis session Aleksandar Baucal, Francesco Arcidiacono, Nevena Buđevac, Äli Leijen
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:00 Discussing participants’ research projects and data analysis plans Aleksandar Baucal, Francesco Arcidiacono, Nevena Buđevac, Äli Leijen

Thursday , 14.05.2015
10:00 – 13.00 Discussing participants’ research projects and data analysis plans Aleksandar Baucal, Francesco Arcidiacono, Nevena Buđevac, Äli Leijen
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:00 Presenting qualitative and mixed methods research results in scientific publications Aleksandar Baucal, Francesco Arcidiacono, Nevena Buđevac, Äli Leijen

 

38. Prof. Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylä) seminarid Tallinnas,   12. ja 13. mail 2015

Park Inn by Radisson Central Tallinn, Narva mnt 7c.

12. mail seminariruumis Studio 3.

15:00-16:30 The new generation in Doctoral studies. Helena Rasku-Puttonen, Marja Kristiina Lerkkanen.  

The system and organisation of Finnish doctoral studies; recruiting of students, the supervision of doctoral theses and agreements of supervising duties, doctoral seminars, content of doctoral studies, forms of thesis (monographs, compiled of articles), pre-evaluation, Defense and opponents.

Alates 16.30 Supervision. 

13. mail seminariruumis Studio 2.

10:00-12:00 Responsibilities of supervicing process in doctoral programs 1. Helena Rasku-Puttonen, Marja Kristiina Lerkkanen.

 • · Benefit of research teams to doctoral school and doctoral students,
 • · Scientific publication in the research group  (supervisors by themselves and together with doctoral students),
 • · Making networks with international research groups,
 • · Applying research funding for the research group and doctoral studies, support doctoral students to get funding. 

13:00-15:00: Responsibilities of supervicing process in doctoral programs 2. Helena Rasku-Puttonen. 

15:30-17:00 Discussion and possibility for individual supervision and discussions  

Supervision.

 

37. Täpsus ja neutraalsus teaduskeeles.   

Helin Puksand (Tallinna Ülikool), Riina Reinsalu (Tartu Ülikool)   

28.aprillil 2015 Tartus, Domus Dorpatensises (Raekoja plats 1 / Ülikooli 7) kella 10-18.

 Koolituse eesmärk. Koolitusel osalejate oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamine teaduskeele valdkonnas.  

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija oskab kasutada haridussõnastikku ja teadlikult valida sobiva termini, on teadlik stiilivigadest ja oskab neid vältida.   

Sisu lühikirjeldus. Teaduskeelelt eeldatakse, et see oleks täpne ja neutraalne. Täpsuse mõiste on mitmetahuline ja see hõlmab nii sisu-, keele- kui ka tekstitasandit. Sisuline täpsus moodustab erialase suhtluse põhialuse, väljendades kirjutaja asjatundlikkust käsitletavas valdkonnas. Keeleline täpsus seostub terminite ja muude sõnade täpse kasutamisega, seejuures peab keelekasutus olema võimalikult neutraalne, objektiivne. Tekstitasandil väljendub täpsus teksti loogilises ülesehituses.

Sellel koolitusel keskendume keeletasandile ja käsitleme muu hulgas järgmisi küsimusi:  

 • kuidas kasutada haridussõnastikku?
 • kuidas tõlkida termineid?
 • milliseid võõrmõjulisi sõnu ja sõnavorme võiks vältida?
 • mis on kantseliit ja kuidas sellest hoiduda?
 • kuidas viidata teadustekstis iseendale?  

Ajakava  

10.00–11.30 Haridusterminoloogia (Helin Puksand)  

- „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat“ ja haridussõnastik veebis

- Eestikeelsed terminid  

11.45–12.30 Terminite tõlkimisest (Helin Puksand)  

13.30–15.00 Soovimatu võõrmõju (Riina Reinsalu)  

- Võõrmõjulised moesõnad

- Kategooriavead

- Mitmusega liialdamine

- Isikustamine  

15.15–16.45 Kantseliit (Riina Reinsalu)  

-  Sisutühjad kesksõnad

-  Sobimatud ees- ja tagasõnad

-  lt-määrsõnad

-  Nominaalstiil  

17.00–17.45 Viitamine iseendale teadustekstides (Riina Reinsalu)

Slaidid jagamiseks.

 

36. Writing in English for Publication: Workshop for PhD students.  

Djuddah Leijen (Tartu Ülikool)  

 27.aprillil 2015 Tartus Domus Dorpatensises (Raekoja plats 1 / Ülikooli 7) kella 10-18.  

The content of this workshop covers the following topics:   

 • Planning the writing process; how to organize and structure the writing tasks; how to plan your time; how to write.   
 • The beginning and the ending – Abstracts, Introductions, Literature review sections; discussions, and conclusions. (With an emphasis on the different rhetorical moves articles make and readers expect).   
 • A brief overview of the function of Methods and Results sections (not to be underestimated – the backbone of your work).  
 • How to synthesize the thoughts of others with your thoughts

The course takes a practical approach. You are expected to be working (or starting to work) on an article.  If you are already in the process of writing an article, this work will be used as learning material. In addition, you are expected to take with you, example journal articles from your discipline (or journal where you wish to submit your work).   

The emphasis of the course is on the process of becoming a more confident and knowledgeable writer. This includes strategies to become a professional academic writer. 

Materjalid

 

35. TÜ akadeemilise kirjutamise seminaride sari kevadsemestril 2014/2015.

1. Writing in English for Publication: Workshop for PhD students.  

Djuddah Leijen (Tartu Ülikool)  

2. Täpsus ja neutraalsus teaduskeeles.   

Helin Puksand (Tallinna Ülikool), Riina Reinsalu (Tartu Ülikool)   

3. Prof. Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylä) seminarid 

 •  The new generation in Doctoral studies 12. mail 2015 kl 15-18 
 •  Responsibilities of supervicing process in doctoral programs 13. mail 2015 kl 10-12 
 •  Design and Methodological issues in doctoral thesis. 13. mail 2015 kl 13-14.30 
 •  Discussion and possibility for individual supervision and discussions 13. mail 2015 kl 14.30-17 

4.  Qualitative and mixed methods research designs and data analysis approaches.

 Intensiivseminar 12.-14.05.2015 Tartus (Antoniuse Õue loovkoda)

Aleksandar Baucal, Nevena Buđevac (Serbia), Francesco Arcidiacono (Šveits), Äli Leijen

5.  Teadusartikli kirjutamise intensiivkursus, 3 EAP,  21.–23. mail 2015 Otepääl.

Äli Leijen, Krista Uibu (Tartu Ülikool)

 

34. Konverents "Traditsioon ja Innovatsioon hariduses" 16.04.2015 / Päev doktorantidele

Konverentsipäeva peaettekanded keskenduvad doktoriõppe võimalikele arengutele Eestis ja Euroopas tervikuna. 

Ettekandeid teevad Eesti Teaduste Akadeemia president prof Tarmo Soomere, prof Priit Reiska (TLÜ), prof Marika Veisson, prof Katrin Niglas (TLÜ), prof Edgar Krull TÜ) ja PhD Marvi Remmik (TÜ) ning doktorandid. 

Konverentsi raames esitletakse posternäitust valikut Eestis, taasiseseisvumise ajal kaitstud haridus- ja kasvatusteaduste alastest doktoritöödest. 

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Terra maja aulas (Narva mnt 25). Algusega kl 10.00, orienteeruv lõpp kl 17.00

Konverentsile on oodatud kõik doktorandid, juhendajad ja teised huvilised kes huvituvad doktoriõppes toimuvast ja selle tulevikusuundumustest. 

 

Päevakava

 9.30 Registreerimine

10.00 Avamine

10.15 Ettekanded. Prof. Tarmo Soomere (Eesti Teaduste Akademia), prof. Priit Reiska (Tallinna Ülikool), prof Katrin Niglas (Tallinna Ülikool), prof. Edgar Krull (Tartu Ülikool) ja PhD Marvi Remmik (Tartu Ülikool)

12.30 Paus

13.30 Doktorantide ettekanded. 1. Sessioon

15.00 Doktorantide ettekanded. 2. Sessioon

17.00 Konverentsi lõpp

Detailne programm. Lae alla PDF

Peaettekanded

Akadeemik prof. Tarmo Soomere (Eesti Teaduste Akademia) (Ettekanne pdf )

Prof Edgar Krull (TÜ)  (Ettekanne pdf )

PhD Marvi Remmik (TÜ) ja vanemteadur Äli Leijen (TÜ)  (Ettekanne pdf )

Prof. Priit Reiska (TLÜ) ja prof. Marika Veisson (TLÜ)  (Ettekanne pdf )

Prof Katrin Niglas (TLÜ)  (Ettekanne pdf )

Sektsioon 1 - Õppimine ja õppimise juhendamine alus- ja üldhariduses / Juhib dotsent Tiia Õun

 • Age Salo "Õpetajakoolituse üliõpilaste ja koolipraktikat juhendavate õpetajate uskumused õpetamisest"  (Ettekanne pdf )
 • Kerli Stein "Eelkooliealiste laste koolivalmidust mõjutavad tegurid. Teoreetiline ülevaade"  (Ettekanne pdf )
 • Katrin Karu "Õppimise ja õpetamise tähendus ülikoolis üliõpilaste kogemustes" (Ettekanne pdf )

Sektsioon 2 - Individuatsioon, identiteet ja õppimine / Juhib prof Airi Liimets

 • Kristiina Krabi "Õppejõudude identiteedi konstrueerimine narratiivides"  
 • Kristjan Puusild "Individuatsioon arhetüüpide väljal"  (Ettekanne pdf )
 • Laine Sepp "Viiulimängu algõpe - kas traditsioonilisel viisil või ... ?"  (Ettekanne pdf )

Sektsioon 3 - Mitmekultuuriline kool ja PISA uuringud / Juhib prof. Aino Ugaste

 • Kateryn Mänd "Kultuuripädevuse kompentents Eesti Riiklikes õppekavades"  (Ettekanne pdf )
 • Stanislav Nemeržitski "Kooli kui loova keskkonna tajumine õpilaste poolt eesti ja vene õppekeelega koolides"  (Ettekanne pdf )
 • Maie Kitsing "Kas koolis toimib Eesti vanasõna: Kuidas küla koerale, nii koer külale?"  (Ettekanne pdf )

Sektsioon 4 - Õpetaja töö erinevates kontekstides / Juhib prof Krista Loogma

 • Rea Raus "Säästvat arengut toetav haridus- mida õppida, mida õpetada, mida uurida?" (Ettekanne pdf )
 • Maarja Tinn "Education in Transition- the Impact of Neoliberal Educational Reforms on Teacher Professionalism in Estonia"  (Ettekanne pdf )

Sektsioon 5 - Autonoomia ja väärtused / Juhib prof Larissa Jõgi

 • Maria Erss "Eesti, Saksa ja Soome õpetajate autonoomia- ja kontrollitunnetus"(Ettekanne pdf)
 • Anu Sööt "Embodied Cognition"  (Ettekanne pdf )
 • Mare Sadam "Õpetajate mälestused oma õpetajast, keda nad kooliajal kõrgelt hindasid ning kes neile positiivset mõju avaldas elus ja õpetajaks kujunemise individuaalsel teel"  (Ettekanne pdf )

Sektsioon 6 - Infotehnoloogia ja disainiõpe hariduses / Juhib vanemteadur Mart Laanpere

 • Elyna Nevski "Puutetundlikud ekraanid imikute ja väikelaste õpetajana: lastevanemate vaatenurk"  (Ettekanne pdf )
 • Ülle Linnuste "Bauhausi disainikool kui modernismi töökoda"  (Ettekanne pdf )
 • Sirje Pihlap "Arvutite kasutamise mõju õpitulemustele ja õppe meeldivusele ruutfunktsiooni õppimisel 9. klassis"  (Ettekanne pdf )

 

33. Seminar doktorantidele ja juhendajatele. Teema: "Artikliväitekiri - kuidas seda kirja panna" ja "Atesteerimise põhimõtted 2014 õ/a" Tallinna Ülikoolis, 13.03.2014, läbiviija prof. Katrin Niglas. 

Prof. Katrin Niglase juhitud seminar on mõeldud eelkõige doktorantidele, kes kavatsevad kirjutada või juba kirjutavad oma väitekirja artiklitele tuginedes. Seminaril on põhiliseks arutluse all olevaks teemaks doktoritöö analüütilise ülevaate kirjutamisega seotud küsimused. Prof. Niglase sõnul on ühise arusaama kujundamine analüütilisele ülevaatele (ja doktoritööle tervikuna) esitatavatest ootustest ja nõuetest väga oluline, et tagada väitekirjade kvaliteet.

Seminari teine pool, keskendub doktorantide atesteerimise põhimõtetele.2014 õ/a.

Seminari materjalid

 

32. 16.-19. veebruaril külastab ESF doktorikooli toel Tartu Ülikooli Hollandist professor Robert-Jan Simons. Ta on põhitäitja TÜ IUTs Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimiskäsituse muutmisel. Tema CV on leitav ETISest. Tegu on suhteliselt laia profiiliga väga suure juhendamiskogemusega teadlasega (tema juhendamisel on kaitsnud üle 50 doktorandi). Ta on visionäär, kes oskab kindlasti anda väärtuslikku tagasisidet või küsida õigeid küsimusi, kui arutada meie doktorantide uuringute disaine. Seega oleks temalt väga palju õppida nii doktorantidel endil kui ka juhendajatel.

 Oleme kavandanud kolm seminari ja ühe loengu (kõik Tartus, haridusteaduste instituudi majas):

1. E 16.02 kl 14-16 seminar IT hariduse teemalistest doktoritöödest (Salme 1a-104)

2. T 17.02 kl 14-16  loeng Mind shifts related to learning (Salme 1a-204)

2. K 18.02 kl 14-16: seminar Eneseregulatsioon ja õpimotivatsioon (Salme 1a-104)

3. N 19.02 kl 10-12: seminar

Palume registreeruda hiljemalt 12. veebruaril aadressil http://lingid.ee/simons

 

31. Sisuanalüüsi seminar 5.02.2015 kella 10.00-16.00 Salme 1a-212 Tartus 

Lektor Liisa Postareff

Koolitus tutvustab kvalitatiivse sisuanalüüsi nii induktiivset kui deduktiivset meetodit. Seminar koosneb kolmest faasist. Seminari esimeses faasis tutvustatakse meetodi olemust, keskseid mõisteid ja protseduure. Seminari teises faasis on rakendatakse kvalitatiivset sisuanalüüsi intervjuu analüüsimisel. Kolmandas faasis analüüsitakse meetodi võimalusi ja piiranguid.

 1. Kvalitatiivse sisuanalüüsi mõisted ja protseduur.
 2. Kvalitatiivse sisuanalüüsi induktiivne ja deduktiivne meetod.
 3. Kvalitatiivse sisuanalüüsi võimalused ja piirangud.

Materjalid

Soovituslikud artiklid: 1 ja 2 ja 3.

 

30. Videoseminar "Artikliväitekirja analüütilise ülevaade- kuidas seda kirja panna" Tallinna ja Tartu Ülikooli vahel 14.01.2014

 

29. Dr. Anne Lee juhendamiskoolitus juhendajatele "Effective research supervision", 18.-19. oktoober 2013, Rakveres.

 

28. Prof. Kathy Sylva seminar juhendajatele ja doktorantidele "What does high quality early education look like on the ground", 26. - 27. august 2013, Tallinnas.

 

27. HKDK ja ERMECi intensiivne suvekursus doktorantidele 16.-27.augustini 2013  Jindrichuv Hradec, Tšehhi Vabariigis

Kursuse eesmärk on kokku tuua eri Euroopa maade doktorandid, et neil oleks võimalus suvises ja loomingulises õhkkonnas arutleda olulistel teemadel. Sel aastal on erilise tähelepanu all uurimismeetodite kasutamisvõimalused haridusega seotud uuringute läbiviimisel. Arutelud toimuvad eelkõige väikestes (5-6 in) rühmades, mida nõustab üks professor. Kursuse käigus tuleb igal doktorandil teha ettekanne oma pooleli olevast tööst, keskendudes kasutatavale uurimismeetodile või metoodikale.

Lisainfot toimumispaiga kohta:

http://www.jh.cz/cs/fotogalerie/jindrichuv-hradec.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich%C5%AFv_Hradec

Töökeel -inglise keel

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2013

Lisainfo ja taotluste esitamine: HKDK projektijuht Jarmo Karing;  karing(at)tlu.ee 

Põhjalik inglise keelne tutvustus

Taotlusvorm

 

26. Konverents Doktorid Eesti ühiskonnale 5. oktoobril 2012 Tartus

Sel sügisel möödub 20 aastat sotsiaalteaduskonna loomisest Tartu Ülikoolis. 1992. aasta sügisel alustas Tartu Ülikoolis esimest õppeaastat sotsiaalteaduskond. Teaduskond, mille loojaks ja esimeseks juhiks oli emeriitprofessor Rein Taagepera, on tänaseks suuresti kasvanud, arenenud ja muutunud. Õigupoolest ei olegi see enam sama teaduskond, sest lisaks laienemisele ühinesid alates 2010. aastast sotsiaalteaduskond ja haridusteaduskond – moodustades uue, sotsiaal- ja haridusteaduskonna.
20 aasta tähtpäeva peame aga oluliseks tähistada ning sel puhul toimub 5. oktoobril 2012 sotsiaal- ja haridusteaduskonnas konverents, mille juhtteemaks on doktorihariduse tähtsus ühiskonna jaoks. Konverentsil esinevad meie juures kraadi kaitsnud doktorid. Päeva lõpus aga diskuteeritakse doktorihariduse üle.
Konverentsi korraldab TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskond koostöös käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooliga ning haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooliga.

Vt täpsemalt http://www.sh.ut.ee/et/aastapaevakonverents-doktorid-eesti-uhiskonnale

25. Tegevus 2 projekti ettevalmistav seminar "Õpetaja kujundav hindamine ja õpilaste reflektsioon. Hollandi ja Eesti näitel./ Teacher formative assessment and student reflection. Nederlands and Estonian practices"13.09.2012 Tartus, Dorpati konverentsikeskuses (Grindel)

11.00-13.00 Marieke van der Schaaf

13-14 Dinner

14.00-15.45 Anita Kärner ja Maria Jürimäe

15.45-16.30 Anne Okas

Seminari põhiesinejaks on Utrechti Ülikooli dotsent Marieke van der Schaaf teemal Õpetaja kujundav hindamine ja õpilaste reflektsioon (Teacher formative assessment and student reflection). Ettekandele järgneb arutelu Hollandi ja Eesti kogemusest valdkonnas. Eesti uurimusi selles valdkonnas tutvustavad Anita Kärner, Maria Jürimäe ja Anne Okas.

24. HKDK ja ERMECi intensiivne suvekursus doktorantidele 16.-27.augustini 2012  Haapsalus

Kursuse eesmärk on kokku tuua eri Euroopa maade doktorandid, et neil oleks võimalus suvises ja loomingulises õhkkonnas arutleda olulistel teemadel. Sel aastal on erilise tähelepanu all uurimismeetodite kasutamisvõimalused haridusega seotud uuringute läbiviimisel. Arutelud toimuvad eelkõige väikestes (5-6 in) rühmades, mida nõustab üks professor. Kursuse käigus tuleb igal doktorandil teha ettekanne oma pooleli olevast tööst, keskendudes kasutatavale uurimismeetodile või metoodikale.

Töökeel -inglise keel

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts 2012

Lisainfo ja taotluste esitamine: HKDK projektijuht Jarmo Karing;  karing(at)tlu.ee 

Põhjalik inglise keelne tutvustus

Registreerimis/ Taotlusvorm

 

23. HKDK kevadkool Klassitunni videosalvestiste analüüsi meetodid, elektroonilise platvormi tutvustus 1. juunil 2012 Tartus

Esinejad:
•    Catherine Pérotin, Director of teh Education Quality Agency (catherine.perotin@ens-lyon.fr) 
•    Simon Flandin, scientific project coordinator for Neopass (simon.flandin@ens-lyon.fr)
•    Prof Halliki Harro-Loit, TÜ (halliki.harro@ut.ee) 
•    Ph.D Kadri Ugur, TÜ (kadri.ugur@ut.ee)

Programm
10-12     Tervitus. 
Sissejuhatus teemasse. Kolleegid Lyonist - Catherine Pérotin ja  Simon Flandin-  tutvustavad Neopass@ction platvormi (http://neo.inrp.fr/neo) ja selgitavad selle kasutamist, koostamise põhimõtteid, analüüsimeetodeid.
13-14.45  Kvalitatiivsete meetodite kasutamine videosalvestatud vaatluse analüüsimiseks. Halliki Harro-Loit, Kadri Ugur.  
15-17  Eetika, seadusandlikud  jm aspektid tunnivideote salvestamisel, hoidmisel, kasutamisel. Modereerib Halliki Harro-Loit.

Töökeel: inglise keel
Registreerimine: 27. maiks 2012 aadressile annika.konsap@ut.ee.

 

22. Professor William F. McComas'i seminarid Tartus 28.-30. mail 2012

Põhjalikum info SIIT.

 

21. HKDK talvekool 2.-3. märtsini 2012, Pärnus. Avalik esinemine. Kõne- ja hääletreening.

Lektorid Härmo Saarm ja Toomas Lõhmuste

Kursuse tutvustus.

Talvekooli juhendatakse osalejaid edastama oma sõnumit selgelt ja mõjusalt. Kõne- ja hääletreeningu eesmärk on õpetada tunnetama häält kui instrumenti.Käsitletakse esinemisega seotud aspekte.

Põhjalikum tutuvustus SIIT.

Registreerun talvekooli

 

20. Haridusteaduse intensiivseminar 24. jaanuaril 2012 Moostes
Seminari juht: prof Edgar Krull.
Moderaatorid: prof Edgar Krull, prof Jaan Kõrgesaar, prof Jaan Mikk, dots Hasso Kukemelk, dots Piret Luik, dots Merle Taimalu.

•    10.15-10.55 Katrin Kalamees: Märkide keel koolikeskkonna virtuaalses maailmas. Diskussioon.
•    10.55-11.35 Karmen Kalk: Blogi kui reflekteerimisvahendi kasutamine kutseaastal ja selle seosed suhtlemiskompetentsuse, suhtlemiskeskkonna eelistuse ja sotsiaalse kohaloleku tajumisega. Diskussioon.
•    11.35-12.15 Maie Kitsing: Seosed koolijuhtimise ja PISA-uuringu tulemuste vahel. Diskussioon.
•    12.15- 13 Liina Lepp: Refleksioonioskuste arendamine kutseaasta tugirühmade seminarides õpetaja proffesionaalse arengu toetamiseks. Diskussioon.
•    15-15.55 Karin Naruskov: Õpilaste arusaam küberkiusamisest. Diskussiooon.
•    15.55-17 Ingrid Raudsepp: Algajate ja meisterõpetajate tunni planeerimise oskuste erinevuste väljaselgitamine õpetajakoolituse praktika sisendina. Diskussioon.

 

19. HKDK seminar "Survey of Research on Graduate Education in the U.S.A. Reflections on International Ph.D Studies at the University of Tartu" 10. jaanuaril 2012 Tartus

Lector: Dr James E. Groccia, Fulbright visiting Professor, Institute of Social Sciences, University of Tartu, Director, Biggio Center for the Enhancement of Teaching and Learning and Associate Professor, Higher Education, Auburn University

•    Overview. Graduate Education in the National Interest. 
•    How are Doctoral Students supported? (Individual fellowships, research assistantships, research traineeships and training grants, teaching assistantships).
•    Graduate Education in the US. Numbers. Placement and employment. Foreign Students. Challenges and Concerns. 
•    University responses to these challenges: problems not being ignored.
•    Recommendations for best practices in graduate education.
•    Re-envisitioning the PhD.
•    The national Doctoral Program survey. Current needs.
•    The reponsive PhD: Innovations in U.S. Doctoral Education
•    International Graduate student admissions and enrollment

•    Reflections on International PhD Studies at the University of Tartu.
•    Questions and reflections. Discussion.

 

18. HKDK intensiivkursus Loodusteadusliku kirjaoskuse kaasaegsed käsitlused

Eesmärk:
1.    Arendada oskust viia läbi artiklite metaanalüüs loodusteadusliku kirjaoskuse erinevatest käsitlustest.
2.    Retsenseerida loodusteadusliku kirjaoskuse ja relevantsusega seotud teadusartiklit ning koostada retsensioon.
3.    Modifitseerida artiklit tuginedes teise doktorandi poolt koostatud retsensioonile.

Kursust viivad läbi: Külalisprofessor Jack Holbrook, professor Miia Rannikmäe, professor Priit Reiska ja järeldoktor Sheila Oyao. 

Kursus toimub  3 sessioonina inglise keeles:
1. sessioon: 20. detsember 11.00- 17.00 Tartus 
1. sessiooni ümarlaud 20. detsembril 18.-20 Otepääl (juhivad Klaara Kask ja Anne Laius)
2. sessioon: 21.detsember   10.00 – 12.00 Otepääl
3. sessioon: 28. detsember  10.00 -  12.00 Tartus
2. ja 3. sessiooni diskussioon (vestlusring) 28. detsember 12.00-14.00 (juhivad Klaara Kask ja Anne Laius)

17. Prof. Aaro Toomela (Tallinna Ülikool) seminar juhendajatele "Kaasaeg sotsiaal- ja käitumisteadustes: teadus, mänguteadus ja teaduse mängimine", Tallinnas 30.11.2011, hotellis "Nordic Hotel Forum" (Viru Väljak 3, Tallinn)

Päevakava.

Registreerimine. 

16. Algas taotlemine 2012.a. tegevuste jaoks doktorantidele ja juhendajatele

Tingimused lae alla SIIT

 

15. PEETER PÕLLU PÄEV IV 2011 - üliõpilaste teaduskonverents
28. oktoobril 2011 toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis üliõpilaste teaduskonverents
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut koostöös Haridus- ja Kasvatusteaduste Doktorikooliga korraldab üliõpilaste teaduskonverentsi. 
Peeter Põllu päeval esinevad silmapaistvad persoonid haridusvaldkonnas, antakse välja Peeter Põllu stipendium ja autasustatakse lõputööde autoreid ning diskuteeritakse töötubades üliõpilasteaduses aktuaalsetel ja huvitavatel teemadel.

Programm lae alla SIIT.

 

14. Haridusteaduse ja õpetajakoolituse seminar  14. oktoobril 2011 Kubijal

Programm:
•    Aktiivõpe värskes õhus: Sixten Sild
•    Uusi suundi algõppes (Singapur ja Taani): Kristel Ruutmets
•    Otseõpe kui eiratud peavoolu-alternatiiv: Jaan Kõrgesaar
•    Haridusteaduse ja õpetajakoolituse päevateemad:
       o    EERA-konverentsil Berliinis septembris 2011: Jaan Mikk 
       o    EECERA-konverentsil Genfis septembris 2011: Kristiina Tropp, Anne Raam

 

13. Hollandi haridusteadlaste Dr. Paulien Meijeri ja prof. P. Robert-Jan Simonsi seminar Haridusteaduste doktoriõppest Tartus 4. oktoobril 2011

Teema: Doktoriõppe korraldus ja doktorantide juhendamine; doktoritöö nõuded.

Dr. Paulien Meijer on rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse uurija ja väga kogenud õpetajakoolituse edendaja Hollandis. Tema kuulsamad tööd on seotud õpetaja praktilise teadmise kontseptsiooniga. Ta on käesolevalt ISATT president. Paulien Meijer on aktiivselt kaasatud ka haridusvaldkonna doktoriõppe korraldusse Utrechti Ülikoolis.
Prof. P. Robert-Jan Simons on tunnustatud haridusteadlane ja haridusvaldkonna visionäär. Tal on väga palju kogemusi doktorantide juhendamisega (ligi 40 juhendamist) ja õpetajakoolituse ning valdkondliku doktoriõppe korraldusega. Ta on olnud EARLI president, Hollandi haridusvaldkonna doktorikooli ICO juht, Utrechti Ülikooli IVLOS Haridusinstituudi juht ning konsultant mitmete üleriigiliste haridusuuenduste väljatöötamisel ja rakendamisel Hollandis.

12. Prof. William Pinari (Briti Columbia Ülikool, Kanada) seminar Tallinnas 22.08.2011

Teema: Kaasaja allegooriad: õppekava areng nartsissisimi ja kaasajalisuse kultuuris

Vaata seminari videot.

 

11. Doktorikooli kevadseminar Tallinnas 9.aprillil 2011 

Teema: Kuidas kirjutada head doktoritööd?

Ettekannetega esinevad Peter K. Smith Londoni Ülikooli Goldsmith Kolledžist ja Manjula Waniganayake Macquarie Ülikool, Sydney.

 Vaata lähemalt päevakava.

10. Doktorikooli talvekool Põlvas 11.-12. märtsil 2011

Vaata lähemalt programm.

 

9. HKDK TLÜ nõukogu jagas 2011.a. tegevuste jaoks toetusi.

Toetatud HKDK TLÜ doktorantide ja tegevuste loetelu leiad TEGEVUSED > Stipendiumid/ Toetused

Uuendatud 07.02.2011

8. Doktorantide jätkuõppe avalduste vastuvõtt ja tingimused 

Jätkuõppe kord Tallinna Ülikoolis

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli õppekavade jätkuõppe õppekohale kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1.  avaldus koos juhendaja(te) nõusoleku(te)ga; 
 2. juhendaja(te)ga kooskõlastatud doktoriõppe jätkuõpingute individuaalplaan/tegevuskava;
 3. avaldatud ja valmimas publikatsioonide elektroonilised koopiad või käsikiri koos avaldamisinfoga;
 4. Haridus-ja Teadusministeeriumi motivatsiooniküsimustik (täita veebis:http://www.eformular.com/klooster/tule.html );
 5. eelmise õppeastme diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
 6. tõend õppetulemuste kohta katkestatud õppeastmes;
 7. varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) taotlus                              TLÜ http://www.tlu.ee/võta-taotlus;                                                                                                               TÜ http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/vota;
 8. isikut tõendav dokument (originaal ja koopia);

Dokumendid tuleb esitada vahemikus 19.- 26.jaanuar 2011 Jarmo Karingule (Uus-Sadama 5 - 467, Tallinn 10120) või saata digiallkirjastatult karing@tlu.ee.

Vestlus kandidaatide ja vastuvõtu komisjon vahel toimub 28. jaanuaril 2011 ajavahemikus  kl 11.30 – 13 ruumis M-446. Vestluseks palume planeerida 15 min.

Kellaaegade osas võetakse kandidaatidega ühendust 26. jaanuari pärastlõunal.

 Lisainfo: Jarmo Karing, tel 56 657 963 või karing@tlu.ee.

Tartu Ülikooli tingimused ja dokumendid on kättesaadavad SIIN

 

7. Doktorikooli tegevust 2 (rahvusvahelised interdistsiplinaarsed projektid) tutvustav seminar 17. detsembril 2010 Tartus

Päevakord
1.    Kokkuvõte doktorikooli 1. aastast – prof Edgar Krull
2.    Ülevaade doktorikooli raames pakutavatest toetustest – Annika Konsap
3.    Informatsioon tegevus 2 rahvusvaheliste interdistsiplinaarsete projektide kohta, konkursi väljakuulutamine – Annika Konsap
4.    Ülevaade 2010 rahastatud rahvusvahelisest interdistsiplinaarsest projektist – prof Eve Kikas, Reelika Leopard.
5.    Kohapeal kerkinud küsimused

6. On avatud taotlusvoor doktoritöö valmimist toetavate tegevuste  jaoks 2011 aastal.

Toetusi saab taotleda järgmiste tegevuste jaoks:

1)    Interdistiplinaarse ja/ või rahvusvahelise projekti algatamiseks, läbiviimiseks, või projektis osalemiseks (Projekti tegevus nr 2)

2)    Välis(kaas)juhendaja kutsumine Eestisse (Projekti tegevus nr 3.3)

3)    Välislähetus doktorantidele (Projekti tegevus nr 3.4)

4)    Artikli tõlkimine ja/ või toimetamine (Projekti tegevus nr 3.5)

5)    Artikli tehniline toetus (Projekti tegevus nr 3.5)

6)    Juhendaja välislähetuse toetus (Projekti tegevus nr 4)

Toetuste taotlusvormid on kättesaadavad kodulehel  TEGEVUSED > TAOTLUSVORMID 

Taotluste esitamise periood on 26.11.2010 - 10.01.2011

Taotluste tingimused SIIN. 

  

5. Kvalitatiivsete uurimismeetodite seminar, 3. - 4. detsembril 2010 Rakveres.  

Lektoriteks prof. Katrin Niglas (TLÜ) ja Marin Gross (TLÜ).

Prof. Katrin Niglase ettekanne puudutab järgmisi teemasid: erinevad uuringutüübid, uuringu disain, uurimismetodoloogia jt.

Marin Grossi seminar keskendub Nvivo tarkvara kasutamisele kvalitatiivse uurimistöö andmete analüüsimisel.

Päevakava saab alla laadida SIIN.  

 

 

4. HKDK koolitus doktorantidele ja juhendajatele Doktoriuuringute publitseerimise võimalusi
24. novembril 2010 Tartus Park Hotellis 

Koolitust viib läbi prof. em. Pertti Kansanen (Helsingi Ülikool)http://www.helsinki.fi/~pkansanen/

Päevakava
9.00-12.00       Ülevaade doktoriuuringute publitseerimise võimalustest (loeng).  
                            Publitseerimisvõimalustest doktoriprojektide näitel (seminar).
13.00-16.00     Seminar publitseerimisvõimalustest doktoriprojektide näitel jätkub.
16.00                 Päeva kokkuvõte

 

3. MPLUS COURSE (9-11th June 2010 in Tartu)
Teachers:

 • Noona Kiuru, Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland, tel. +358-14 – 260 2817, noona.kiuru@psyka.jyu.fi
 • Asko Tolvanen, Department of Psychology, University of Jyväskylä, Finland, tel. +358-14 – 260 2869, asko.tolvanen@psyka.jyu.fi

 PROGRAM OF THE COURSE
9th June 
10.15-11.45 Introduction to Mplus and statistical modeling in SEM framework 
12.00-13.30 Regression models, path models and confirmatory factor models 
14.30-16.15 Computer demonstrations 
10th June
10.15-11.45 Longitudinal confirmatory factor models 
12.00-13.30 Simplex models and latent growth models (LGM) 
14.30-16.15 Computer demonstrations 
11th June
10.15-11.45 Introduction to multilevel modeling techniques I 
12.00-13.30 Introduction to multilevel modeling techniques II 
14.30-16.15 Computer demonstrations 

 

2. Doktorantide kevadkool Viljandis 9. - 10. aprillil 2010

Lektoriteks prof Tero Autio, prof Hannele Niemi ja prof Paul Ilsley

Programmi saab alla laadida SIIN.

 

1. Koolituspäev The Doctoral Journey: Phases and Destination.
5. veebruaril 2010 Tartus ülikooli kohviku seminariruumis kella 10.00-16.45

Koolituse viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud doktoriõppe eksperdid 

 • prof emeritus Vernon Trafford (Anglia Ruskin University, UK) ja
 • dr Shosh Leshem (Head of Teacher Education Faculty, Senior Lecturer, Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel).

V. Trafford ja S. Leshem toetuvad oma koolituses pikaajalisele uurimistööle ja kogemusele doktorantide juhendamisel.  Vt ka prof Traffordi kodulehte aadressil:http://vernontrafford.com/

The seminar will focus on the following questions: What are the main milestones in this process? What to watch out for?  How to maintain one’s own voice while dealing

with supervisors, journal editors, reviewers, thesis evaluators etc.

1. Helping Candidates to 'Think Like Researchers'

Examiners expect that doctoral candidates are competent researchers.  This session will explain how candidates can ‘think like a researcher’ and provide evidence of that in their theses. Examples of ‘Good’ and ‘Poor’ doctoral research will be provided and discussed.

2. Thinking about Quality in Doctoral Research

Doctoral research is required to display a high level of scholarship.  This session will show how the links between research vision, strategy, plan, fieldwork, meaning-making and review need to be explicit in a thesis.  ‘Help-and-hinder’ factors will be used to illustrate the conceptual and practical aspects of displaying quality in doctoral research.

3. Place Writing at the Centre of Doctoral Research

The act of researching and the act of writing provide opportunities for candidates to reflect on, refine and strengthen their writing and their research. This session will show how a doctoral architecture connects research with writing and how writing is a form of communication that conveys scholarship to its readers. 

4. The Magic Circle

Research is expected to be coherent and integrated.  This session will explain how auditing text, and a thesis, can ensure that methodological rigour and scholarship are appropriately demonstrated.  We view research as cyclical rather than linear and this model displays practical ways to audit doctoral research.

Discussion

Time will be provided for participants to raise issues for discussion.  These might include:  scheduling research and writing, choosing topics for articles, responding to reviewers’ comments, preparing to defend a thesis, etc.