eesti keeles english

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli

üldnõukogu

juht prof Marika Veisson

prof Edgar Krull

prof Hannela Niemi

prof Margus Pedaste

prof Miia Rannikmäe

prof Priit Reiska

emeriitprof Jaan Mikk

doktorant Ingrid Koni

HTM esindaja

koordinaator Jarmo Karing


TLÜ -poolne nõukogu

projektijuht prof Marika Veisson

prof Leida Talts

prof Priit Reiska

PhD Rain Mikser

koordinaator Jarmo Karing

 

 

TÜ-poolne nõukogu

juht, projekti kaasjuht: prof Edgar Krull
prof Halliki Harro-Loit

prof Margus Pedaste

prof Miia Rannikmäe
prof Tago Sarapuu
knd Hasso Kukemelk
PhD Äli Leijen
PhD Piret Luik
emeriitprof Jaan Mikk
doktorant Ingrid Koni
doktorant Mario Mäeots
sekretär koordinaator Annika Konsap