eesti keeles english

Haridus-ja kasvatusteaduste doktorikooli talvekool 2017

12.01.-14.01. 2017 Vihula mõisas, Lääne-Virumaal

Registreerumine talvekooli on lõppenud

Talvekooli kava

Neljapäev, 12.01.2017

13.30-14.30

Saabumine, lõuna

14.30-15.30

Peaettekanne:  Olulised aspektid doktoritöö kirjutamise protsessis.

Prof Sari Lindblom-Ylänne, Liisa Postareff, PhD, Auli Toom, PhD (Helsingi Ülikool)

15.30 -18.15

Töötoad (paralleelsessioonides)

 

15.30-18.15

Kvalitatiivne kontentanalüüs

Liisa Postareff, PhD (Helsingi Ülikool)

15.30-18.15

Uurimisküsimus ja uuringu disain

Prof Äli Leijen, prof Margus Pedaste (Tartu Ülikool)

15.30-18.15

Publitseerimine

Prof Sari Lindblom-Ylännne, Auli Toom, PhD (Helsingi Ülikool)

19.00  -20.00

Õhtusöök

20.00 -

Luguteater –„Pildikesi doktoriõppest“  ja ühine koosviibimine

 

Reede, 13.01.2017

9.00-11.00

Paralleelsessioonid I

kõrgharidus (moderaator Sari Lindblom-Ylänne)

Uuringu disain, esimesed sammud I (moderaator Auli Toom)

IKT (moderaator Margus Pedaste)

Õpetaja professionaalsus/dokumendianalüüs (moderaator Marvi Remmik)

11.00-11.30

Paus

11.30-13.30

Paralleelsessioonid II

Kvalitatiivne andmeanalüüs (moderaator Liisa Postareff)

Õpetajaharidus/pikiuuringud (moderaator Äli Leijen)

Instrumendi arendamine (moderaator Krista Uibu)

IKT & loodusteaduslik haridus (moderaator Tobias Ley)

13.30-15.00

Lõuna

15.00 -16.30

Paralleelsessioonid III

Loodusteadused & ICT (moderaator Terje Väljataga)

Uuringu disain, esimesed sammud II (moderaatorEve Eisenschmidt)

Segagrupp (moderaator Meril Ümarik)

16.30-16.50

Paus

16.50-17.45

Paralleelsessioonide kokkuvõte

19.00

Õhtusöök ja ühine koosviibimine

 

14.01.2017

9.00-10.30

Diskussioonipaneel ning grupiarutelud „Sisemine rahvusvahelisse akadeemilisse kogukonda“

Kõik osalejad

10.30-11.15

Talvekooli lõpetamine. Kokkuvõtted ja järgmised sammud

Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel kavasse muudatusi

 Registreerimine on avatud siin. Talvekool on osalejate tasuta.

Konverentsi töökeel on inglise keel, välja arvatud sessioonides, kus osalevad ainult eestlased.

*Ettekannete abstraktide esitamine

Doktorikoolis osalejad esitavad 20. novembriks 2016** (pikendus - 27.11.2016) ettekande abstrakti (abstrakt 300 sõna+ pikem kokkuvõte 1000 sõnas, sh kirjanduse ülevaade).  Samuti lisatakse abstrakti pikemasse kokkuvõttesse 1-2 olulist küsimust, mida sessioonis arutada soovitakse.  Abstrakt esitatakse inglise keelsena aadressile maria.edur@tlu.ee, kasutades kirja pealkirjas märksõna "Winterschool 2017" ja lisades, kas olete doktorant või magistrant. Vt ka review criteria

Abstraktid vaatab üle talvekooli toimetuskolleegium ning jagab need vastavalt teemale erinevatesse gruppidesse. Iga doktorant saab oma abstraktile tagasisidet a) eksperdilt ja b) ühelt kaasdoktorandilt enne talvekooli. Talvekoolis toimuvatel paralleelsessioonidel esitavad doktorandid oma ettekanded, mille järel toimub rühmaarutelu, kus saavad tagasisidet anda ka teised kohalolijad. Kõik doktorandid, kes esitavad abstrakti, annavad tagasisidet ka ühe kaasdoktorandi abstraktile. 

Julgustame kõiki doktorante osalema ja abstrakte esitama, sõltumata sellest kui kaugel te oma tööga olete.  Küsimused, mida soovite arutada, võivad olla erinevad.

 

Juhendaja soovitusel on osalema oodatud ka doktoriõppesse astumisest huvitatud magistrandid. 

**Magistrantide abstrakti esitamise tähtajaks on 04.12.2016. Abstakt peab sisaldama lõputöö probleemipüstitust, uurimisküsimusi, andmete kogumise ja analüüsi meetodite kirjeldust ning esialgseid tulemusi (juhul, kui need on olemas). Abstraktile tuleb lisada lõputöö juhendaja nimi.

Iga kandideeriv magistrant saab oma abstraktile tagasisidet a) eksperdilt ja b) ühelt kaasmagistrandilt enne talvekooli. Kõik magistrandid, kes esitavad abstrakti, annavad tagasisidet ka ühe kaasmagistrandi abstraktile. Talvekoolis on kohti 5-le magistrandile. 

Doktorikooli vastu võetud magistrandid osalevad koolis samadel põhimõtetel nagu doktorandid. Talvekoolis toimuvatel paralleelsessioonidel esitavad magistrandid oma ettekanded, mille järel toimub rühmaarutelu, kus saavad tagasisidet anda ka teised kohalolijad. 

 

 

Lisainfo:

Tiina Anspal
HKDK koordinaator Tallinna Ülikoolis
tiina.anspal@tlu.ee 

 Airi Heinaru
HKDK koordinaator Tartu Ülikoolis
airi.heinaru@ut.ee