eesti keeles english

Toimunud kirjutamislaagrid

 • 23.-25.11.2016 kirjutamisseminar
 • 20.-22.06.2017 kirjutamislaager Kõrvemaal
 • 13.-15.11.2017 kirjutamisseminar Võrus
 • 17.-19.10.2018 kirjutamislaager Laulasmaal (koos professor Kirsi Tirri seminariga)
 • 17.-19.12.2018 kirjutamislaager Tallinnas
 • 02.-04.01.2019 kirjutamisseminar Võrus
 • 04.-07.02.2019 kirjutamisseminar Tehvandil (koos Djuddah Leijeni ja Anni Jürinega)
 • 20.-22.03.2019 kirjutamisseminar Tehvandil
 • 25.-27.03.2019 kirjutamislaager (koos külalisprofessorite Terese Bondase ja Anneli Veispakiga)
 • 09.-10.04.2019 kirjutamisseminar
 • 21.-24.05.2019 kirjutamisseminar (koos külalisprofessorite Francesco Arcidiacono ja Aleksandar Baucaliga)
 • 11.-14.06.2019 kirjutamisseminar Võrus
 • 11.-12.06.2019 kirjutamisseminar Kubijal
 • 21.-23.08.2019 kirjutamislaager
 • 23.-26.09.2019 kirjutamisseminar Võrus
 • 28.-30.10.2019 kirjutamisseminar TLÜs
 • 01.-03.12.2019 kirjutamisseminar Võrus
 • 16.-19.12.2019 kirjutamisseminar Võrus
 • 26.-28.12.2019 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 14.-17.01.2020 kirjutamisseminar Võrus
 • 21.-23.01.2020 kirjutamisseminar Võrus
 • 10.-12.02.2020 kirjutamislaager TLÜs
 • 10.-14.02.2020 kirjutamisseminar Võrus
 • 04.-06.03.2020 kirjutamisseminar Võrus
 • 14.-17.09.2020 kirjutamisseminar Võrus
 • 10.-13.11.2020 kirjutamisseminar Võrus
 • 10.-11.06.2021 kirjutamisseminar Võrus
 • 19.-22.06.2021 kirjutamisseminar Võrus
 • 30.06.-03.07.2021 kirjutamisseminar Pärnus
 • 23.-24.08.2021 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 16.-18.09.2021 kirjutamiseminar Änkkülas
 • 16.-18.09.2021 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 04.-07.10.2021 kirjutamisseminar Kubijal
 • 20.10.2021 kirjutamisseminar Tartus
 • 27.-30.11.2021 kirjutamisseminar Kubijal
 • 15.-16.12.2021 kirjutamisseminar Rakveres
 • 03.-05.01.2022 kirjutamisseminar Rakveres
 • 11.-13.01.2022 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 11.-14.01.2022 kirjutamisseminar Kubijal
 • 02.-04.02.2022 kirjutamisseminar Tartus
 • 07.-09.02.2022 struktureeritud kirjutamisseminar Tartus Djuddah Leijeniga
 • 10.-13.02.2022 kirjutamisseminar Taageperas
 • 21.-23.02.2022 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 24.-26.02.2022 struktureeritud kirjutamisseminar Pühajärvel 
 • 07.-10.03.2022 kirjutamisseminar Kubijal
 • 04.-07.04.2022 kirjutamisseminar Kubijal
 • 08.-11.05.2022 kirjutamisseminar Taageperas
 • 10.-12.05.2022 kirjutamisseminar Taageperas
 • 20.05.2022 struktureeritud kirjutamisseminar Tartus Djuddah Leijeniga
 • 31.05.-03.06.2022 kirjutamisseminar Taageperas
 • 22.-25.08.2022 kirjutamisseminar Pärnus
 • 20.-22.09.2022 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 23.-27.09.2022 kirjutamisseminar Taageperas
 • 04.-05.10.2022 kirjutamisseminar Sagadis
 • 18.-19.10.2022 kirjutamisseminar Taageperas
 • 30.10.-02.11.2022 kirjutamisseminar Kubijal
 • 05.-06.12.2022 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 13.-16.12.2022 kirjutamisseminar Kubijal
 • 30.01.-01.02.2023 kirjutamisseminar Kubijal
 • 15.-18.02.2023 kirjutamisseminar Taageperas
 • 03.-05.04.2023 kirjutamisseminar Kubijal
 • 03.-05.04.2023 kirjutamiseminar Kubijal
 • 14.-16.08.2023 kirjutamisseminar Pühajärvel
 • 14.-17.08.2023 kirjutamisseminar Kubijal

Toimunud töötoad ja seminarid

22.05.2023 TÜ ja TLÜ alushariduse ja algõpetuse õppe- ja arendusseminar Tartus

26.-28.04.2023 TÜ ja TLÜ ühine algõpetuse kevadkool Pühajärvel


03.01.2023 Seminar "Koostöövõimalused Tartu Ülikooli haridusvaldkonna doktoriõppes"

Koostöövõimalused Tartu Ülikooli haridusvaldkonna doktoriõppesKoostöövõimalused Tartu Ülikooli haridusvaldkonna doktoriõppes"

03.01.2023

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, Jakobi 5 - A115/A116

Seminari eesmärk on arutada potentsiaalsete koostöövõimaluste üle haridusvaldkonna doktoriõppes osalejate ja teiste huvitatud osapoolte vahel. 

 

Seminari kava

13.00-13.15 Sissejuhatus: uuendused doktoriõppes ja võimalused koostööks 

13.15-13.45 Millised tööd on valminud või valmimas haridusteaduste doktoriõppes, mida on neist õppida praktikutel haridusasutustes ja ettevõtetes ning poliitikakujundajatel?

13.45-14.15 Arutelud rühmades: millised on ootused ülikoolile ja kuidas teha tõhusalt koostööd doktoriteemade ühisel väljaarendamisel ja juhendamisel?

14.15-14.45 Rühmatööde kokkuvõtted ja ühine arutelu

14.45-15.00 Kokkuvõtted

 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.


20.10.2022 TÜ haridusteaduse doktoriõppe orientatsiooniseminar 

Doktoriõppe orientatsiooniseminar

20.10.2022

Tartu Ülikooli raamatukogus

Kohtuti TÜ haridusteaduste doktorantide ja juhendajatega, saadi omavahel tuttavaks ja jagati kogemusi.

Päevakava:

09:30-10:00 Tervituskohv

10:00-10:05 Sissejuhatus 

10:05-10:45 Tutvumine ja kogukonna loomine

10:45-11:45 Arutelud 

Kolm teemalauda: atesteerimise kord (Anneli Adamson), atesteerimine (Margus Pedaste, Evelyn Kiive) ja kaitsmine (Miia Rannikmäe, Helin Semilarski). 

11:45-12:15 Arutelude kokkuvõtted

12:15-13:00 Lõuna, arutelud

 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.27.05.2022 haridusteaduste valdkonna 1.1. publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinejad: Tiiu Leibur ja Kerli Kõiv

27/05/2022

Jakobi 5 ruumis 151 ja Zoomis

Esmalt esitles Tiiu Leibur artiklit „Towards Acquiring Teachers’ Professional Qualification Based on Professional Standards: Perceptions, Expectations and Needs on the Application Process“ (kaasautorid Katrin Saks ja Irene-Angelica Chounta), mis avaldati ajakirjas Education SciencesArtiklis antakse ülevaade uuringust, mille fookuses on Eesti õpetajate professionaalsuse tuvastamiseks kasutusel olevad riiklikud kutsestandardid ja kvalifikatsiooni taotlemise protsess. Koguti tegevõpetajate ja kutsehindajate seisukohti, et mõista vajakajäämisi ja ootusi nii kutsestandarditele kui ka kutse taotlusprotsessile. 

Teisena tutvustas Kerli Kõiv artiklit „A Service Model for Self-Directed Learning of NEET Youth at the Local Government Level“ (kaasautorid Katrin Saks, Heidi Paabort, Vladislava Lendzhova ja Mateusz Smoter), mis ilmus ajakirjas Youth & Society. Artikkel on koostatud Kerli Kõivu Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni õppekava raames koostatud magistritöö andmete põhjal. Artikkel tutvustab enesejuhitud õppimise toetusmudelit kohaliku omavalitsuse tasandil. Artikkel on avaldatud koostöös COST võrgustiku tegevusgrupi CA18213 Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion liikmetega. 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

 


 

 

13.05.2022 Heidrun Allerti seminar “How technology and the social is (not) related”

Seminar “How technology and the social is (not) related”

Esineja: professor Heidrun Allerti (Kieli ülikool)

13/05/2022

Jakobi 5 ruumis B151

Heidrun Allert on seminari tutvustuseks kirjutanud: In social science we recently developed different approaches to analyse the use of technology. In this talk I will look at the genesis of technology. How are technology and the social related in the design of data driven infrastructures? How can we conceptualize "platforms" from a social and cultural science perspective? This approach is derived from Christiane Floyds work of the 1990th. She is a computer scientist asking, what computer science does. The approach allows to understand the development of technology as an open ended process.

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

29.04.2022 haridusteaduste valdkonna 1.1. publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinejad: Krista Uibu ja Jaan Mikk

29.04.2022

Jakobi 5 ruumis 151 ja Zoomis

Esmalt tutvustas Krista Uibu artiklit „Observed teaching practices interpreted from the perspective of school-based teacher educators“ (autorid Krista Uibu, Age Salo, Aino Ugaste ja Helena Rasku-Puttonen), mis avaldati ajakirjas European Journal of Teacher Education. Autorid on tutvustuseks kirjutanud: „Õpetajad, kes lisaks õpilaste õpetamisele juhendavad ka üliõpilaste pedagoogilist praktikat, täidavad üheaegselt kaht rolli: suunavad õpetamistegevuste kaudu õpilaste kognitiivset ja sotsiaalset arengut ning on eeskujuks tulevastele õpetajatele, kujundades nende arusaamu efektiivsest õpetamisest. Kui õpetamise eesmärke saavad õpetajad kavandada lähtudes riiklikust õppekavast, siis üliõpilaste juhendajatena on nad keerulisemas olukorras: sageli toetutakse isiklikele kogemusele ja arusaamadele ning puudub selge teadmine, millised on ülikoolipoolsed ootused. Õpetajate õpetamistegevuste uurimine vaatluse ja stimuleeritud meenutuse meetodi abil võimaldas saada ülevaate, kuidas õpetajad klassiruumis lapsi õpetavad ning kuidas nad oma õpetamistegevusi üliõpilaste juhendamise kontekstis interpreteerivad. Vaatlustest ilmnes, et õpetajate õpetamistegevused olid oluliselt mitmekesisemad, kui õpetajad intervjuudes ise välja tõid. Stimuleeritud meenutuse meetodil oma tunde analüüsides keskendusid õpetajad pigem õpilaste kognitiivset arengut toetavatele tegevustele ning pöörasid vähem tähelepanu õpilaste sotsiaalse arengu eesmärkidele. Uuringu tulemused pakuvad väärtuslikku ainest, kuidas arendada üliõpilaste pedagoogilist praktikat ning kavandada tegevusi, mis toetaksid koolipoolseid praktikajuhendajaid.“

Teisena tutvustas Jaan Mikk artiklit „The effects of teaching strategies on primary school students’ reading outcomes and interest in reading“ (autorid Maile Käsper, Krista Uibu ja Jaan Mikk), mis ilmus ajakirjas L1 – Educational Studies in Language & Literature. Autorid on tutvustuseks kirjutanud: „Lugemishuvil on tekstimõistmise juures oluline roll. Käesolev pikilõikeline uuring keskendub emakeeleõpetajate õpetamisstrateegiate otsesele ja kaudsele mõjule 1.–3. klassi õpilaste sõnavarale, tekstimõistmisele ja lugemishuvile. Lugemishuvi toetamise strateegia sage kasutamine 3. klassis avaldas positiivset otsest mõju õpilaste lugemistulemustele ja -huvile samal aastal. Lisaks avaldas sõnavara arendamine, tekstimõistmise õpetamine ja lugemishuvi toetamine 1. klassis positiivset kaudset mõju 3. klassi õpilaste sõnavarale, tekstimõistmisele ja lugemishuvile. Uuringu põhitulemus näitab, et keeletunnis heade tulemuste saavutamiseks on ülimalt oluline sobiv õpe. Kui eesmärk on edendada õpilaste tekstimõistmist, tuleks teadvustada lugemishuvi rolli protsessis.“ 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


18-20.04.2022 Algõpetuse kevadkool Sagadis

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühine algõpetuse kevadkool Sagadis

Aeg ja koht: 18.04.2022 – 20.04.2022 Sagadi mõis, Sagadi küla, Haljala vald Lääne-Virumaa


18.04.2022

10.15 – 10.30 saabumine, tervituskohv

10.30 – 11.00 sissejuhatus, plaanid kirjutamisseminariks

11.00 – 12.30 doktorantide ettekanded oma teadustöö tutvustamiseks (sh plaanid kirjutamisseminariks) ja arutelu (2 doktoranti)

12.30 – 13.30 lõuna

13.30 – 15.45 doktorantide ettekanded oma teadustöö tutvustamiseks (sh plaanid kirjutamisseminariks) ja arutelu (3 doktoranti)

15.45 – 16.00 kohvi- ja sirutuspaus

16.00 – 18.15 doktorantide ettekanded oma teadustöö tutvustamiseks (sh plaanid kirjutamisseminariks) ja arutelu (3 doktoranti)

18.15 – 18.30 kokkuvõte

18.30 – 19.30 õhtusöök

19.30 – 20.30 konsultatsioonid juhendajatega või individuaalne töö artikliga


Ettekande struktuur: lühiülevaade doktoritöö uuringust (max 15 min):

 • tervikplaan (soovitame visualiseerida);
 • hetkeseis (vajadusel kirjeldada muutust esialgsetes plaanides);
 • järgmised sammud.

Küsimused ja arutelu ettekande põhjal (30 minutit). Palume kasutada toetavat materjali, nt slaidid, poster.


19.04.2022

08.00 – 09.00 hommikusöök

09.00 – 10.30 teadussuunad ja koostöövõimalused TÜ ja TLÜ haridusteaduste algõpetuses

10.30 – 10.45 kohvipaus

10.45 – 12.30 individuaalne töö artikliga

12.30 – 13.30 lõuna

13.30 – 15.45 konsultatsioonid juhendajatega või individuaalne töö artikliga

15.45 – 16.00 kohvi- ja sirutuspaus

16.00 – 18.30 konsultatsioonid juhendajatega või individuaalne töö artikliga

18.30 – 19.30 õhtusöök

19.30 – 20.30 jätkub individuaalne töö artikliga20.04.2022

08.00 – 09.00 hommikusöök

09.00 – 10.30 töötuba-arutelu: soovitused doktorandilt doktorandile, juhendajalt doktorandile

10.30 – 10.45 kohvipaus

10.45 – 12.30 individuaalne töö artikliga

12.30 – 13.30 lõuna

13.30 – 15.45 konsultatsioonid juhendajatega või individuaalne töö artikliga

15.45 – 16.00 kohvi- ja sirutuspaus

16.00 – 18.00 konsultatsioonid juhendajatega või individuaalne töö artikliga

18.00 tagasisõit Tartusse/Tallinna

 


 

 

12.04.2022 teadusartikli retsenseerimise ja publitseerimise seminar

Seminar „Teadusartikli retsenseerimine ja publitseerimine – autori, retsensendi ja toimetaja vaatenurgast“

Esinesid Krista Uibu ja Evelyn Kiive

12.04.2022

Jakobi 5 ruumis B148

Päevakava:

9.00-10.30 Teadusajakirjade valik, mõjukus ja mõjukuse näitajad

 • Kuidas valida avaldamiseks teadusajakirja?
 • Indekseerivad andmebaasid, nende mõjukus ja erinevused
 • Ajakirja mõjuindeks ja tsiteerimisskoor (cite score) erinevates andmebaasides
 • Vaba juurepääsuga artikli avaldamine

10.30-11.00 Kohvipaus

11.00-12.30 Teadusartikli retsenseerimine

 • Retsenseerimise protseduur
 • Retsensendi roll, retsensentide erinevad tüübid
 • Otsuse tegemine mitme erineva retsensiooni põhjal – mida toimetaja tähele paneb ja mille põhjal otsuse teeb?

12.30-13.30 Lõunapaus

13.30-15.00 Vastuskirja kirjutamine retsensendile

 • Kogemuste jagamine ja vahetamine
 • Praktilisi näpunäiteid vastuskirja kirjutamiseks

15.00-15.15 Sirutuspaus

15.15-16.00 Kokkuvõte

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

 


 

 

08.04.2022 seminar April Luehmanniga

Seminar „Teachers’ engagement in Design-Based Research – the COVID Connects Us Project“

Esines kaasprofessor April Luehmann (Warner School of Education, University of Rochester)

08.02.2022

Jakobi 5 ruumis 151

April Luehmann on seminari tutvustuseks kirjutanud: „Learning together through cycles of design, implementation and analysis, design-based research (DBR) allows teachers to work collaboratively to address a common persistent problem of practice. Our current COVID Connects Us project engages 55 middle and high school science teachers in three sites across the country to work in nine small professional learning communities (PLCs) to do just that. Inspired by a shared experience of teaching a common introductory science unit at the beginning of the school year called COVID Connects Us, each PLC created a theory of change, outlining a strategy to implement and test in each of their classrooms. In this seminar, I will share the goals and structure of the COVID project, the focal topics taken up by the different PLCs, and what we have learned so far about supporting them.“ 

Päevakava

10.00-11.30 seminar

11.30-12.15 lõuna

12.15-13.15 seminar

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

30.03.2022 haridusteaduslik seminar Jaan Valsineri, Aleksandar Baucali ja Francesco Arcidiaconoga

Haridusteaduslik seminar TÜ külalisprofessoritega

Esinesid Jaan Valsiner (Aalborgi Ülikool), Aleksandar Baucal (Belgradi Ülikool) ja Francesco Arcidiacono (University of Teacher Education BEJUNE)

30.03.2022

Jakobi 5 ruumis B148 ja Zoomis

Seminari teema oli „Põhiprobleemid tänapäeva haridusteoorias ja -praktikas: kuidas valmistada uusi põlvkondi ette tulevikuks ning lahendada ebavõrdsust ühiskonnas“. 

Päevakava

10.00-11.30 Jaan Valsineri, Aleksandar Baucali ja Francesco Arcidiacono ettekanded

11.30-12.15 Lõunasöök

12.15-13.45 Arutelu esinejatega, moderaator Äli Leijen

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


18.03.2022 haridusteaduste valdkonna 1.1. publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Triinu Soomere, Mari Karm ja Ingrid Koni

18.03.2022

Jakobi 5 ruumis 151 ja Zoomis

Triinu Soomere ja Mari Karm tutvustasid artiklit „PhD students’ conversations that lead to learning about teaching: the interplay of formal and informal learning“, mis avaldati ajakirjas International Journal for Academic Development. Nii formaalne kui ka informaalne õppimine aitavad kaasa õpetamise õppimisele. Formaalne õppimine toimub pedagoogiliste kursuste käigus ja võib muuta õpetajate õpetamiskäsitlust. Vestluste vormis toimuv informaalne õppimine võib samuti soodustada õpetamise õppimist. Käesolevas kvalitatiivses uuringus uuriti formaalse pedagoogilise kursuse tähenduslikkust vestlustele kui informaalse õppimise vormile, mis aitasid kaasa õpetamise õppimisele. Tulemused näitasid, et formaalne õppimine on tähenduslik informaalse õppimise mõistes ning kujundab vestlusi, mis viivad õpetamise õppimiseni. Täpsemalt olid doktorantide vestlustes kesksel kohal teemad, mis tõid esile õpetamisest rääkimise olulisuse mõistmist ja õpetamisalaste teadmiste jagamist.

Ingrid Koni esitles artiklit „Lesson recordings and analysis as part of teacher professional development programmes: what are the student teachers’ opinions?“ (kaasautor Liina Lepp), mis ilmus ajakirjas Educational Studies. Uurimuse eesmärk oli välja selgitada õpetajakoolituse tudengite hirmud seoses enda õpetamise salvestamisega ja kaaslaste salvestuste vaatamisega ning mida õpivad tudengid nii enda kui kaaslaste õpetamise videosalvestustest. Andmeid koguti 33 õpetajakoolituse tudengilt ning tulemused näitasid, et tudengite hirmud olid seotud isiklike asjaolude ja pedagoogilise ning ainealase teadmisega. Enda ja kaaslaste õpetamisvideotest õppisid tudengid nägema iseennast ja võimalikke alternatiivseid lahendusi erinevatele olukordadele. Samuti kasvas videosalvestuste vaatamisel nende enesekindlus õpetajana. 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.


 


1.03.2022 kirjutamisteemaline seminar kirjanik Tõnu Õnnepaluga

Kirjutamisteemaline seminar 

Esineja: Tõnu Õnnepalu

1.03.2022

Jakobi 5 ruumis 201

Tartu Ülikooli haridusteaduse doktorantidele suunatud seminaril Tõnu Õnnepaluga tuli juttu kirjutamiskogemustest ja kirjutamistakistuste ületamisest.

9.00 – 9.45 Sissejuhatus – Tõnu Õnnepalu töö ja loomingu tutvustus, kirjutamisrutiinid ja -tavad, võimalused mõtte käivitamiseks ja kirjutamisbloki ületamiseks.
9.45 – 10.15 Arutelu rühmades – millised on peamised murekohad kirjutamisel ja kuidas neid ületatakse?
10.15 – 10.30 Arutelude kokkuvõte
10.30 – 11.00
Kohvipaus
11.00 – 11.15
Kirjutamisülesande sissejuhatus ja tutvustus
11.15 – 11.45 Individuaalne töö kirjutamisülesandega
11.45 – 12.30 Arutelu –  kirjutamisülesande kokkuvõte, osalejate refleksioon, üldised küsimused kirjutamise teemal ja seminari kokkuvõte.

Seminar toimus eesti keeles.

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

18.02.2022 haridusteaduste valdkonna 1.1. publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Liana Roos ja Tiina Kivirand

18.02.2022

Jakobi 5 ruumis 151 ja Zoomis

Liana Roos tutvustas artiklit „Characteristics of powerful learning environments in VET transition program for at risk students: qualitative insights from teachers and support specialists implementing the programm“ (kaasautorid Karmen Trasberg, Kristi Kõiv ja Egle Säre), mis avaldati ajakirjas Empirical Research in Vocational Education and Training. Liana Roos on artikli tutvustuseks öelnud: „Selleks, et toetada noorte valmisolekut õpingute jätkamiseks kutseõppes, rakendatakse Eestis kutsevaliku õpet, mis mõeldud kõigile neile, kes veel ei tea, mida peale põhikooli lõppu edasi õppida, kes on õpingud katkestanud või vajavad edasiõppimiseks täiendavat ettevalmistust. Oluliseks peetakse jõustava õpikeskkonna loomist, mis seab õppe keskmesse õppija ja tema kutsealase identiteedi kujundamise, loob võimalusi õppija võtmepädevuste arendamiseks, hõlmab väljakutseid pakkuvaid ja autentseid õpiülesandeid ning toetab õppimist positiivses ja turvalises õpikogukonnas. Meid huvitas, kuidas ilmnesid jõustava õpikeskkonna tunnused kutsevaliku õppes õpetajate ja tugispetsialistide kogemustes. Leidsime, et kutsevaliku õppes on loodud positiivne ja turvaline õpikogukond, milles kohandatud ja toetatud õppe kaudu suunatakse õppijaid võimalikult teadliku erialavalikuni. Samas tuleks kutsevalikuõppe edasisel rakendamisel kaaluda, kuidas intellektuaalselt väljakutset pakkuvate ülesannete kaudu luua realistlikum pilt tulevasest erialast ning kuidas suurendada niigi riskirühma kuuluvate õppijate iseseisvat toimetulekut ja arendada koostöist probleemilahendusoskust.“

Tiina Kivirand esitles artiklit „Designing and Implementing an In-Service Training Course for School Teams on Inclusive Education: Reflections from Participants“ (kaasautorid Äli Leijen, Liina Lepp ja Tiiu Tammemäe), mis ilmus ajakirja Education Sciences erinumbris. Selleks, et toetada koole kaasava hariduse rakendamisel, disainiti ja viidi ellu pikaajaline täienduskoolituse kursus kooli meeskondadele, kuhu kuulusid õpetajad, tugispetsialistid ja koolijuhid. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas osalejad kogesid õppimist meeskonnana. Tulemustes arutletakse selle üle, mida koolide meeskonna liikmed koolituses väärtustasid ja milliseid ettepanekuid nad tegid koolituse edaspidiseks täiustamiseks.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

 


21.01.2022 haridusteaduste valdkonna 1.1. publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine 

Esinesid Natalia Edisherashvili, Katrin Saks, Äli Leijen ja Margus Pedaste

21.01.2022

Zoomi keskkonnas

Natalia Edisherashvili, Katrin Saks, Äli Leijen ja Margus Pedaste tutvustasid artiklit „Supporting Self-Regulated Learning in Distance Learning Contexts at Higher Education Level: Systematic Literature Review“, mis on vastu võetud avaldamiseks ajakirjas Frontiers in Psychology. Tuginedes süstemaatilisele kirjanduse analüüsile, teeb artikkel kokkuvõtte sekkumistest, mis toetavad enesereguleeritud õppimist kõrghariduse tasemel distantsõppe tingimustes, ning jaotab need eri kategooriatesse. Ehkki enesereguleeritud õppimise toetamisel luuakse selle erinevate dimensioonide jaoks eraldi sekkumised, selgub uuringust, et neid sekkumisi on mõistlik omavahel kombineerida. Samuti tuleb sekkumise valikul arvestada õppija tunnuste, kogemuste ja distantsõppe võimaluste ja töövahenditega. Artikli lühiülevaadet saate lugeda siit.

Margus Pedaste esitles artiklit „School leaders’ vision is the strongest predictor of their attitudes towards inclusive education practice“, mis avaldati ajakirjas International Journal of Inclusive Education, kaasautoriteks Äli Leijen, Tiina Kivirand, Pille Nelis ja Liina Malva. Uuringus käsitleti koolijuhtide suhtumist kaasavasse haridusse, tuginedes 301 koolijuhiga tehtud küsitlusele. Uuringu peamine hüpotees oli, et koolijuhtide suhtumist kaasavasse haridusse saab prognoosida selle põhjal, milline on nende visioon sellest ja kui heaks nad peavad olemasolevaid toetussüsteeme (sh tugispetsialistid). Üllataval kombel selgus uuringust, et visioon prognoosib praktikaid oluliselt enam kui toetussüsteemid. Veel ilmnes, et praegu on erikoolide juhtidel ja rohkem koolitusi läbinud koolijuhtidel pigem negatiivsem hoiak kaasava hariduse praktikate suhtes kui kolleegidel, kes töötavad tavakoolides ja/või on läbinud vähem kaasava hariduse koolitusi. 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.


  

10.12.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Emanuele Bardone ja Merle Taimalu

10.12.2021

Salme 1a ruumis 310 ja Zoomis

Emanuele Bardone esitles artiklit „Theorising on COVID-19 educational emergency: magnifying glasses for the field of educational technology“ (kaasautorid Maka Eradze ja Anna Dipace), mis ilmus ajakirjas Learning, Media and Technology. COVID-19 pandeemia on haridussüsteemile esitanud väljakutseid nii mikro-, meso- kui ka makrotasandil. Esitletav artikkel väidab, et pandeemia suurendas nii-öelda mesotasandit ning kujutas endast omamoodi suurendusklaasi, mille abil jälgida ja analüüsida, kuidas võivad distantsõppe vahendid, praktikad ja uued koostöövormid ümberkorralduste käigus välja kujuneda. Artikkel keskendub COVID-19 pandeemiaga kaasnenud muutuste tähendusele haridustehnoloogias, käsitledes nii teoreetilist kui ka praktilist vaatenurka. Kuigi artikli panus haridustehnoloogiasse seisneb eelkõige teooria loomises, pärinevad peamised järeldused, näited ja tõestused etnograafilisest juhtumiuuringust Itaalia õpetajate veebikogukondades.

Merle Taimalu tutvustas artiklit „Miks nad valivad õpetajaameti? Eesti ja Soome õpetajakoolituste üliõpilaste karjäärivalikut motiveerivad tegurid“ (kaasautorid Piret Luik, Ritva Kantelinen ja Jari Kukkonen), mis ilmus ajakirjas Trames. Uuringus võrreldi Eesti ja Soome õpetajakoolituse üliõpilaste karjäärivalikut mõjutanud motivatsioonitegureid, sh arusaamu õpetajatööst. Motivatsioonitegurite osas leiti kuus olulist erinevust, kus Eesti vastajad andsid kõigil juhtudel kõrgema hinnangu kui Soome vastajad. Õpetajatööga seotud arusaamade puhul olid Soome üliõpilaste hinnangud kõrgemad valikuga rahulolu, staatuse ja palga puhul, Eesti üliõpilased andsid aga kõrgemad hinnangud õpetajalt nõutava asjatundlikkuse, sotsiaalse veenmise ja töö raskuse osas. 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

03.12.2021 Daniel Tröhleri külalisloeng

Daniel Tröhleri (Professor of Department of Education, University of Vienna) külalisloeng 

03.12.2021

veebi vahendusel

Kirjeldus inglise keeles: Daniel Tröhler will critically discuss the issue that many ideologies and concepts which have gained dominance in educational research actually have their roots in religion or other disciplines, and are unconsciously and without a sufficient historical analysis, adopted in modern educational discourse. This trend has led to an unquestioned culture of 'datafication' and evidence-based research and practice.

Tröhler specifically highlights the major shifts in educational research after the World War II to the technocratic and expertocratic culture and then to the to a biologisation and medicalisation, the latter development meaning that educational research is increasingly dominated by the discourse and concepts dominant in medical sciences. This trend distorts and biases what is actually fundamental and necessary in educational research.

 


19.11.2021 Mplus praktikum haridusteaduste doktorantidele Tartus

Mplus praktikum

Läbiviija professor Margus Pedaste

19.11.2021

Tartu Loodusmajas ja Zoomis

Practicum for using Mplus for EFA, CFA, and invariance testing. In this seminar participants are invited to learn how to use Mplus for analysis. We learn how to prepare data for analysis, how to conduct EFA and interpret the results (how many factors could be differentiated and how these could be interpreted). Next we learn how to check different models with CFA (unifactorial model, correlated factor model, bifactor model, higher-order factor model) using both data measured on continuous or categorical scales. In this analysis we test different estimators and analyse how modification indices could be used in considering content-based decisions for revising the model. Finally, we learn how to test the configural, metric and scalar invariance of your test/questionnaire and interpret the findings to understand how different groups of respondents could be compared based on the results. In all these analyses we also learn how to interpret different tests for model fit (Chi-square test, RMSEA, CFI, TLI, SRMR, WRMR) and how to read technical outputs needed to consider revisions in the models.

All PhD students and supervisors are expected to participate in the seminar with their own data. The data should have at least 100 cases and for analysis of invariance around 100 cases in each group tested for invariance (e.g. in each grade, subject area, cultural context to be compared). In the seminar we use example syntax (input) files shared with the participants. The syntax files will be adapted according to the needs of every participant. All participants need to have their own computer with Mplus Editor and Mplus Diagrammer installed (basic version is sufficient).

As we are planning a lunch together, please be sure to let us know about your participation.

Agenda:

09:00-11:30 Introduction, work with MPlus

11:30-12:15 Lunch 

12:15-15:00 Work with MPlus

 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

19.11.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Laura Kirss ja Gerli Silm

19.11.2021

Salme 1a ruumis 104 ja Zoomis

Laura Kirss tutvustas oma artiklit „School Effectiveness in Multilingual Education: A Review of Success Factors“ (kaasautorid Ülle Säälik, Äli Leijen ja Margus Pedaste), mis ilmus ajakirjas Education Sciences. Laura Kirss uuris oma ülevaateartiklis, milliseid tegureid seostatakse mitmekeelse hariduse tulemuslikkusega, et seeläbi pakkuda hariduse eri tasemel otsustajatele teadmisi valdkonna asjatundlikumaks kujundamiseks ja juhtimiseks.

Gerli Silm kõneles aga kahest artiklist:

 • „The relationship between performance and test-taking effort when measured with self-report or time-based instruments: A meta-analytic review“ (kaasautorid Margus Pedaste ja Karin Täht), avaldatud ajakirjas Educational Research Review.
 • „Does test-taking motivation predict test results in a high-stakes testing context?“ (kaasautorid Olev Must, Karin Täht ja Margus Pedaste), ilmunud ajakirjas Educational Research and Evaluation.

Gerli Silm on artiklite kohta öelnud: “Tutvustan kahte artiklit testi täitmise motivatsiooni teemal. Uurijatele on testi täitmise motivatsiooni ja selle mõõtmise teema oluline, kuna madal testi täitmise motivatsioon võib ohustada testi tulemuste tõlgendamise valiidsust.

Esimese artikli sisuks on meta-analüüs, milles uuriti testi täitmise motivatsiooni efekti testi tulemustele. Teises artiklis uuriti, milline seos võib testi täitmise motivatsioonil olla ülikooli sisseastumise testi tulemustega.“ 

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.


  

17.11.2021 Steven Courtney külalisloeng

Steven Courtney külalisloeng

17.11.2021

veebi vahendusel

Steven Courtney (Senior Lecturer in Management and Leadership, Manchester Institute of Education) külalisloeng toimus kursuse "Globaalsed trendid haridus- ja kasvatusteadustes" (SVHI.01.098) raames. 

Kirjeldus inglise keeles: Steven Courtney will critically discuss the issue of the 'grammar of schooling'. This concept was famously proposed in 1994 by two Stanford scholars, David Tyack and William Tobin. They define the 'grammar of schooling' as a long and well-established set of regular structures and rules for organising the work of instruction. They claim that many enthusiastically started educational reform initiatives have not succeeded to change the basics of the 'grammar of schooling'.

Courtney and his fellow author, Bryan Mann, criticise Tyack and Tobin for providing a merely descriptive, nearly fatalistic picture of educational continuities, without actually explaining the reasons for these continuities. Courney and Mann highlight the shifting social and political ideologies as the reasons why certain characteristics of educational practice have been hard to chance – an approach which in their view better combines causal issues of continuity and change in education.

Literature (for understandability, please follow this order):

– Tyack, D., & Tobin, W. (1994) The “grammar” of schooling: Why has it been so hard to change? American Educational Research Journal 31(3), 453–479.

– Courtney, S. J. & Mann, B. (2020) Thinking with ‘lexical’ features to reconceptualize the ‘grammar’ of schooling: Shifting the focus from school to society. Journal of Educational Change.

 


 

12.11.2021 doktorantide kogemusseminar vilistlase Maile Käsperiga (Tartus)

Maile Käsperi kogemusseminar

12.11.2021

Zoomi keskkonnas

12. novembril toimus doktoriõppe kogemusseminar Maile Käsperiga, kes kaitses sel suvel TÜ haridusteaduste instituudis oma doktoritöö „Õpilaste tekstimõistmist ja lugemishuvi toetavad õpetamisstrateegiad põhikooli esimeses kooliastmes“. Alustuseks tutvustas Käsper oma teekonda doktoriõpingute algusest kuni doktoritöö kaitsmiseni ning sellele järgnes arutelu doktoriõppe teemal, kus said küsimusi esitada kõik osalejad. 

Ürituse toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


 

05.11.2021 Tartu Ülikooli kolme minuti loengute konkurss

Kolme minuti loengute konkurss

05.11.2021

Tartu Loodusmajas

5. novembril 2021 toimus TÜ doktorantidele ja viimase aasta jooksul väitekirja kaitsnud värsketele doktoritele eestikeelsete kolmeminutiliste loengute konkurss, kus sai oma teadustööd või hiljutist publikatsiooni laiemale avalikkusele tutvustada. Konkursil esitatud loengud leiavad laiemat kajastust ERR-i teadusuudiste portaalis Novaator. 

 Rohkem infot TÜ doktorikoolide kodulehel.

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA)

 

 


 

01.11.2021 Gary McCullochi külalisloeng

Gary McCullochi (the Brian Simon Professor of the History of Education, UCL Institute of Education, London) külalisloeng 

01.11.2021

veebi vahendusel 

 Loeng toimus kursuse "Globaalsed trendid haridus- ja kasvatusteadustes" (SVHI.01.098) raames. Kirjeldus inglise keeles: Gary McCulloch will focus on the relevance and importance of history of education for understanding and making meaning of the global trends and future aspirations of educational research.

Kursus on avatud registreerimiseks õppeinfosüsteemis

Lisateave: Emanuele Bardone, emanuele.bardone@ut.ee ja Rain Mikser rain.mikser@tlu.ee.

 

 


 

 

22.10.2021 teaduskommunikatsiooni õppepäev Tartu Ülikoolis

Teaduskommunikatsiooni õppepäev

22.10.2021

Tartu Loodusmajas

22. oktoobril toimunud õppepäeval tutvustati lähemalt, mis rolli täidab teadustöö puhul kommunikatsioon ning kuidas oma tööst kõige olulisem haaravalt kolmeminutilise liftikõne formaadis välja tuua. Samuti jagati näpunäiteid, kuidas sotsiaalmeedia teadlase kasuks parimal moel tööle panna. Teemadest sai ülevaate töötubades, kus tutvustati teooriat ja aidati seda kohe ka praktikasse rakendada, võimaldades igaühel personaalselt tagasisidet saada. Õppepäevale olid oodatud kõik doktorandid, kes soovivad oma kommunikatsioonioskusi arendada.

Ürituse täpsem info ja ajakava kodulehel.

Ürituse toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA) 

 


22.10.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Mario Mäeots ja Leo Siiman

22.10.2021

Salme 1a ruumis 305 ja Zoomis

Mario Mäeots tutvustas artiklit „What Can We Learn about Science Teachers’ Technology Use during the COVID-19 Pandemic?“, mis valmis koos Liina Adoviga ning avaldati ajakirjas Education Sciences. Mäeots on artikli tutvustuseks öelnud: „2020. aasta kevad jääb paljudele õpetajatele meelde kui COVID19 pandeemiast tingitud üleminek distantsõppele. Ühtäkki tähendas see õpetajale igapäevast ja möödapääsmatut digitehnoloogia kasutamist. Uuring kätkeb endas õpetajate vahetuid kogemusi digitehnoloogia kasutamisest sellel ootamatul ja väljakutseid pakkunud perioodil.“

Leo Siiman esitles oma artiklit „The Go-Lab ecosystem: A practical solution for school teachers to create, organize and share digital lessons“ (kaasautorid Meeli Rannastu-Avalos, Mario Mäeots ja Margus Pedaste). Artikli eesmärk on tutvustada kooli kontekstis veebipõhist õpikeskkonda Graasp (graasp.eu). Keskkond on kõigile tasuta, eesti keelde tõlgitud ja võimaldab õpetajatel integreerida eri digivahendid ühe õppetunni sisse. Artikkel näitab, kuidas Go-Labi digitaalses raamistikus digitunni tegemisega algust teha, ja tutvustab Go-Labi innovatilisi koostöiseid simulatsioone.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

21.10.2021 Open call for workshop to increase the competence of doctoral students in coping with incertainties in research

The Research Administration Office’ Division of Doctoral Studies is implementing activities to increase the transferable skills of doctoral students and the supervisory competence of their supervisors. Through the various workshops and seminars the overall aim is to improve the quality and efficiency of doctoral education.

With this open call we seek for an international professional to carry out a four-days workshop for doctoral students in December 2021. A PhD degree will be a mandatory qualification.
The participatory workshop is expected to provide doctoral students with the skills they need to cope with uncertainties in academic communities while performing an academic research. Doctoral students will be involved by the lecturer to the interactive debate and guided to contribute to the final core.

The language of the workshop is English. The format of the workshop will be with physical presence. The supervision of the participating doctoral students during their independent work may be conducted virtually. If necessary, travel and accommodation will be provided.

To express your interest, please send a proposal and / or an abstract with the expected fee to the address mari.kolle-laur@tlu.ee . Deadline for submission of proposal / abstract is 21.10.2021.

Thank you for your interest and for your decision to submit a proposal!

This activity is funded within the framework of Project TLÜ TEE, i.e. Tallinn University as an Advocate of Intelligent Lifestyle no 2014–2020.4.01.16-0033 activity D45under ASTRA programme of European Regional Development Fund

 


 

08.10.2021 TÜ haridusteaduse doktoriõppe orientatsiooniseminar 

Doktoriõppe orientatsiooniseminar

08.10.2021

Tartu V Spa Konverentsikeskuses

Kohtuti TÜ haridusteaduste doktorantide ja juhendajatega, saadi omavahel tuttavaks ja jagati kogemusi.

Päevakava:

09:30-10:00 Tervituskohv

10:00-10:15 Sissejuhatus ja ülevaade doktoriõppest (Äli Leijen)

10:15-11:45 Arutelud maailmakohviku formaadis.

Viis teemalauda: õppetöö planeerimine (Anneli Adamson ja Gerli Silm), doktorandi ja juhendaja rollid (Krista Uibu ja Evelyn Kiive), teadusartiklid (Äli Leijen, Regina Soobard), atesteerimine (Margus Pedaste) ja teadustöö kaitsmine (Miia Rannikmäe).

11:45-12:00 Paus

12:00-12:30 Arutelude kokkuvõtted

12:30-13:30 Lõuna

13:30-14:00 Plaanid edasiseks, ülevaade järgmistest doktoriõppe üritustest

14:00-14:30 Doktoriõppe semud

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
24.09.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Pihel Hunt ning Esta Sikkal, Tiia Krass ja Krista Uibu.

24.09.2021

Salme 1a-104 ja Zoomi keskkonnas

Pihel Hunt esitles oma artiklit „Automated Feedback Is Nice and Human Presence Makes It Better: Teachers’ Perceptions of Feedback by Means of an E-Portfolio Enhanced with Learning Analytics“ (kaasautorid Äli Leijen ja Marieke van der Schaaf). Antud juhtumiuuringu eesmärgiks oli saada teada, kuidas tajuvad tegevõpetajad vastastiktagasisidet, mida nad annavad ja saavad e-portfoolio (ja õpianalüütika) kaudu. Vastastiktagasisidestamine toimus ühe täienduskoolituse kursuse raames õpetajate töökohal. Tulemused näitasid, et õpetajatel, kes said tagasisidet lisaks e-portfooliole ka õpianalüütika kaudu, oli parem tagasisidekogemus. Kuigi õpetajad hindasid e-portfooliot kui kasulikku vahendit tagasiside andmisel ja saamisel, tõid nad välja inimeste vahelise suulise suhtluse olulisuse tagasisideprotsessis.

Esta Sikkal, Tiia Krass ja Krista Uibu kõnelesid artiklist „Teaching Evidence-Based Subject Didactics in Primary Teacher Education“ (autorite hulka kuulub ka Irja Vaas). Kuigi ainedidaktikast on kujunenud interdistsiplinaarsete mõõtmetega iseseisev uurimisvaldkond, keskenduvad vaid vähesed uuringud ainedidaktikate õpetamisele ülikoolis. Eesmärgiga luua teoreetiline mudel ainedidaktikate süsteemseks käsitlemiseks viidi läbi teaduskirjanduse analüüs. Andmeanalüüsi alusel eristus kolm valdkonda teadmisi, mis on olulised ainedidaktika õpetamiseks: ainealased teadmised, õppesisu pedagoogilised teadmised ja teadmised ainespetsiifilisest hindamisest. Need valdkonnad omakorda hõlmasid erinevaid komponente, mida kasutati teoreetilise mudeli loomiseks. Mudelit saab kasutada ainedidaktikate süsteemseks õpetamiseks klassiõpetaja õppekaval.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.06.09.2021 Aleksandar Baucali ja Francesco Arcidiacono seminar

Professor Aleksandar Baucali ja professor Francesco Arcidiacono ühine seminar

06.09.2021

Salme 1a-203

Seminari teema oli sotsiokultuuriline lähenemine haridusteadusele: mille poolest on selline lähenemine endiselt relevantne ja mille poolest mitte? Samuti arutleti haridusteaduste olulisuse üle nii teadusajakirjanduse kontekstis kui ka valdkonna praktikute ja poliitikakujundajate jaoks. Seminaris keskenduti ühisele refleksioonile ja grupiarutelule.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

28.05.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Emanuele Bardone ja Margus Pedaste

28.05.2021

Zoomi keskkonnas

Emanuele Bardone tutvustas artiklit „The educational technologist as a variety-handler“ (autorid Emanuele Bardone, Tony Tonni ja Irene-Angelica Chounta), mis ilmus ajakirjas Education and Information Technologies. Toetudes Stafford Beeri elavate süsteemide mudelile, arutletakse artiklis haridustehnoloogi kui variatiivsusjuhi rolli üle haridusasutuses. Selleks korraldati üksikjuhtumi uuring, keskendudes ühe muusikakõrgkooli haridustehnoloogi tööle, ning kasutati juhtumit, et näitlikustada väljapakutud teooriat.

Margus Pedaste esitles artiklit „Towards a science inquiry test in primary education: development of items and scales“ (autorid Margus Pedaste, Aleksandar Baucal ja Elle Reisenbuk), mis ilmus ajakirjas International Journal of STEM Education. Teadusartikkel võtab kokku mitme aasta töö Eesti riiklike loodusainete I ja II kooliastme tasemetööde arendamisel. Artikkel on näide sellest, kuidas arendada välja ja psühhomeetriliselt valideerida üht hindamisvahendit. Tänaseks on see artikkel leidnud oma koha ka doktorantide õpetamisel näidisena kvantitatiivsete uurimismeetodite kursusel.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.28.05.2021 Tartu Ülikooli haridusteaduse doktorantide kogukonnaseminar

Doktorantide kogukonnaseminar

28.05.2021

Salme 1a sisehoovis 

Ürituse eesmärk oli tugevdada doktorantide kogukonda, luua uusi sidemeid ning leida värskeid ideid doktorikooli edasisteks tegevusteks.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

23.04.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esines Äli Leijen

23.04.2021

Zoomi keskkonnas

23. aprillil esitles professor Äli Leijen kahte kõrgetasemelist artiklit:

 • „Guided reflection procedure as a method to facilitate student teachers’ perception of their teaching to support the construction of practical knowledge“ – autorid Raili Allas, Äli Leijen ja Auli Toom. Ilmunud ajakirjas Teachers and Teaching.
 • „Assessing student teachers’ agency and using it for predicting commitment to teaching“ – autorid Äli Leijen, Margus Pedaste ja Aleksandar Baucal. Ilmunud ajakirjas European Journal of Teacher Education.

Mõlemad artiklid käsitlevad õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalset arengut. Esimene artikkel tutvustab rahvusvahelise ACTTEA projekti raames välja töötatud refleksiooniprotseduuri, mille kasutamisega loodeti õpetajakoolituse õpinguid üliõpilaste jaoks tähenduslikumaks muuta ja toetada praktilise teadmise loomist. Artiklis tutvustatakse 21 üliõpilase refleksioonide analüüsi tulemusi.

Teine artikkel keskendub õpetajakoolituse üliõpilaste agentsuse ehk tegevusvõimekuse uurimisele. Artiklis tutvustatakse kompetentsikeskuse projekti raames välja töötatud tegevusvõimekuse küsimustikku ja 168 õpetajakoolituse üliõpilase hulgas korraldatud uuringu tulemusi. Lisaks tegevusvõimekuse dimensioonidele erinevates valdkondades uuriti käesolevas uuringus ka seda, kuivõrd ennustab tegevusvõimekus õpetajaametis püsimist.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.07.04.2021 ajajuhtimiskoolitus Tartu Ülikooli doktorantidele

Ajajuhtimiskoolitus doktorantidele

Tartu Ülikooli doktorikoolid ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

07.04.2021

Veebikeskkonnas ZOOM

Koolitaja Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ


Praktiline ajajuhtimise koolitus andis nõuandeid ja variante eri kaaluga ülesannete efektiivseks planeerimiseks ning enesemotivatsiooni leidmiseks. Osalejad said kasulikke teadmisi, mida praktiseeriti kohe grupitöödes ja erinevatel aktiivõppe meetoditel.

 

Täpsema info koolituse kohta leiate siit.

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).


 

19.03.2021 Tartu Ülikooli eelvoor Coimbra Grupi kolme minuti loengute konkursiks

19. märtsil toimus Coimbra Grupi korraldatava rahvusvahelise kolme minuti lühiloengute konkursi Tartu Ülikooli eelvoor. Konkursile oodati osalema doktorante, kes tutvustaksid oma teadustööd inglise keeles haarava kolmeminutilise lühiloengu vormis. Konkursi võitja loengust tehtud videosalvestis saadeti Tartu Ülikooli esindama rahvusvahelisele konkursile.

Täpsemat infot leiab konkursi kohta siit

Üritust toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


 

19.03.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinejad Triinu Kärbla ja Krista Uibu

19.03.2021

Zoomi keskkonnas

Juttu tuli kahest kõrgetasemelisest teadusartiklist:

1) “Vocabulary and Text Comprehension Levels: What should be Considered in Assessments?”, mis ilmus ajakirjas Educational Psychology (autorid Triinu Kärbla, Mairi Männamaa, Krista Uibu)

2) “Teaching Strategies to Improve Students’ Vocabulary and Text Comprehension”, mis ilmus ajakirjas European Journal of Psychology of Education (autorid Triinu Kärbla, Krista Uibu, Mairi Männamaa)

Esimeses artiklis kirjeldatakse ja hinnatakse loodud kolmetasandilise tekstimõistmise ja sõnavara teste. Lisaks leitakse õpilasrühmad, mis eristuvad sõnavara ning sõnasõnalise, järeldava ja hindava tekstimõistmise alusel. Teises artiklis kasutatakse samade testide täiendatud versioone samade õpilaste tekstimõistmise ja sõnavara hindamiseks kaks aastat hiljem. Peamine rõhk ses artiklis on sekkumisel ja selle tõhususe hindamisel nii kogu grupis kui ka eri võimekusega õpilasrühmades.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.11.03.2021 ajajuhtimiskoolitus Tartu Ülikooli doktorantidele

Ajajuhtimiskoolitus doktorantidele

Tartu Ülikooli doktorikoolid ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Koolitaja Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

11.03.2021

Veebikeskkonnas ZOOM

Praktiline ajajuhtimise koolitus annab nõuandeid ja variante eri kaaluga ülesannete efektiivseks planeerimiseks ning enesemotivatsiooni leidmiseks. Osalejad saavad kasulikke teadmisi, mida praktiseeritakse koheselt grupitöödes ja erinevatel aktiivõppe meetoditel.

Täpsema info koolituse kohta leiate siit.

Ürituse toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).


04.03.2021 ajajuhtimiskoolitus Tartu Ülikooli juhendajatele

Ajajuhtimiskoolitus doktorantide juhendajatele

Tartu Ülikooli doktorikoolid ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Koolitaja Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

04.03.2021

Zoomi keskkonnas

Praktiline ajajuhtimise koolitus annab nõuandeid ja variante eri kaaluga ülesannete efektiivseks planeerimiseks ning enesemotivatsiooni leidmiseks. Osalejad saavad kasulikke teadmisi, mida praktiseeritakse koheselt grupitöödes ja erinevatel aktiivõppe meetoditel.


Täpsema info koolituse kohta leiate siit.    

Ürituse toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

  

19.02.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinejad Evelyn Kiive ja Kristi Kõiv

19.02.2021

Zoomi keskkonnas

Evelyn Kiive tutvustatud artikkel valmis koos Aleksander Pulveri ja Jaanus Harroga ning kannab pealkirja „Reward sensitivity, affective neuroscience personality, symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder, and TPH2-703G/T (rs4570625) genotype“. Artikkel kirjeldab inimese käitumise ajejõu ühe komponendi sarrustustundlikkuse (reward sensitivity) mõõtmiseks loodud instrumenti. Lisaks esitatakse ilmnenud seoseid sarrustustundlikkuse ja oluliste isiksuseomaduste, aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite ning ühe kesknärvisüsteemi serotoniinisüsteemi aktiivsuse markeri vahel.

Kristi Kõiv kõneles aga neljast teadusartiklist, mida seob ühine teema: akadeemiline kiusamine Eestis - selle olemus ja tagajärjed. Artiklite täpsemast fookusest annavad aimu pealkirjad:

 • „Theoretical dimensions of bullying and inappropriate behaviour among faculty members“ (kaasautor Matti Meriläinen)
 • „Intention to leave among bullied university personnel“ (kaasautorid Matti Meriläinen ja Pirkko Nissinen)
 • „Bullying effects on performance and engagement among academics“ (kaasautorid Matti Meriläinen ja Anu Honkanen)
 • „Academic bullying among faculty personnel in Estonia and Finland“ (kaasautorid Matti Meriläinen, Katinka Käyhkö ja Hanna-Maija Sinkkonen)

Üritust toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


15.02.2021 stressijuhtimise koolitus Tartus doktorantidele

Praktiline stressijuhtimine
Tartu Ülikool ja Juunika Koolitus OÜ
15.02.2021
Zoom veebikeskkonnas

Sügisel 2020 sai alguse stressijuhtimise koolituste sari, koolitaja Veiko Värk juhendamisel (Juunika Koolitus OÜ). Tegemist on praktilise koolitusega, mis lähtub aktiivõppemeetoditest. Koolitus on üles ehitatud osalejate jaoks huvitaval ja kaasaval viisil, võimaldades osalejatel analüüsida stressi läbi nende endi vaatepunkti. Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid stressi aegsasti ära tundmiseks ning tulemuslikuks stressi vähendamiseks.

Täpsema info koolituse kohta leiate siit

Üritust toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


11.02.2021 ingliskeelne teaduskommunikatsiooni õppepäev Tartu Ülikoolis

Teaduskommunikatsiooni õppepäev

Tartu Ülikooli doktorikoolide ühine koolituspäev

11.02.2021

Veebikeskkonnas

11. veebruaril toimub Tartu Ülikooli doktorantidele teaduskommunikatsiooni õppepäev inglise keeles. Õppepäeval saab lähemalt kuulda ja harjutada, kuidas anda intervjuud, kuidas panna sotsiaalmeedia teadlaskarjääri huvides tööle ning kuidas tutvustada oma teadustööd  lühikese ja haarava kolmeminutilise ettekande ehk liftikõne vormis. Samuti saab ülevaate, kuidas ülikool teadlasi oma teadustöö tulemuste tutvustamisel toetada saab.

Teemadest annavad ülevaate Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor Maria Murumaa-Mengel, teleajakirjanduse õpetaja Brit Laak ja teaduskommunikatsiooni lektor ja rahvusvahelise ülikoolide võrgustiku Coimbra Group kolmeminutiliste loengute konkursi võitja (2018) Jason Mario Dydynski.

Täpsema info ajakava ja töötubade kohta leiate siit

Üritust toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


 

22.01.2021 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus) 

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Egle Säre ja Danial Hooshyar

22.01.2021

Veebikeskkonnas Zoom

Egle Säre kõneles artiklist „There is no ‘mindfulness’ without a mindfulness theory – teachers’ meditation practices in a secular country“, mis on kirjutatud koos Riin Seemiga. Teisena tuli tutvustamisele Danial Hooshyari artikkel „An adaptive educational computer game: Effects on students’ knowledge and learning attitude in computational thinking“, mille kaasautorid on Liina Malva, Yeongwook Yang, Margus Pedaste, Minhong Wang, Heuiseok Lim.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

2020 novembrist 2021 jaanuarini: systematic literature review course (Tartus)

Süstemaatilise kirjanduse ülevaate kursus toimus ingliskeelsena ning täpsem info sellest on leitav siit.

 


 

18.12.2020 Ajajuhtimiskoolitus Tartu Ülikooli juhendajatele

Ajajuhtimiskoolitus doktorantide juhendajatele

Tartu Ülikooli doktorikoolid ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

18.12.2020

Veebikeskkonnas Zoom

Täpsema info koolituse kohta leiate siit.

Ürituse toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


 

15.12.2020 Ajajuhtimiskoolitus Tartu Ülikooli doktorantidele

Ajajuhtimiskoolitus doktorantidele

Tartu Ülikooli doktorikoolid ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

15.12.2020

Veebikeskkonnas Zoom

Täpsema info koolituse kohta leiate siit.

Ürituse toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


 

11.12.2020 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Marika Padrik ja Merit Hallap

11.12.2020

Veebikeskkonnas Zoom

Marika Padrik ja Merit Hallap tutvustasid enda artiklit „Simultaanse kakskeelsusega 3- ja 4-aastaste laste grammatilised oskused eesti keeles“.

Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
27.11.2020 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Karmen Kalk, Merle Taimalu ja Piret Luik

27.11.2020

Salme 1a-203 ja veebikeskkonnas Zoom

Karmen Kalk, Merle Taimalu ja Piret Luik esitlesid enda 2019. aastal ilmunud artikleid, mille tutvustamine kevadel eriolukorra tõttu ära jäi. Tutvustamisele tuli nende ühine artikkel „The characteristics of students, blog groups and blogging that predict reflection in blogs during teaching practice and induction year“ ja Merle Taimalu ning Piret Luige artikkel „The impact of beliefs and knowledge on the integration of technology among teacher educators: A path analysis“.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
09.11.2020 Praktilise stressijuhtimise koolitus juhendajatele (Tartus)

Praktiline stressijuhtimine

Tartu Ülikool ja Juunika Koolitus OÜ

9.11.2020

Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass, 2. korrusel)

Sügisel 2020 sai alguse stressijuhtimise koolituste sari, koolitaja Veiko Värk juhendamisel (Juunika Koolitus OÜ). Tegemist on praktilise koolitusega, mis lähtub aktiivõppemeetoditest. Koolitus on üles ehitatud osalejate jaoks huvitaval ja kaasaval viisil, võimaldades osalejatel analüüsida stressi läbi nende endi vaatepunkti. Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid stressi aegsasti ära tundmiseks ning tulemuslikuks stressi vähendamiseks.

Stressikoolituste info kodulehel.

Üritust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA). 

30.10.2020 Tartu Ülikooli HKDK doktoriõppe orientatsiooniseminar

Doktoriõppe orientatsiooniseminar

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

30.10.2020

Salme 1a aula

Orientatsiooniseminari kohta saab lähemalt lugeda siit.

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
29.10.2020 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Olev Must ja Margus Pedaste

29.10.2020

Salme 1a-211 ja veebikeskkonnas Zoom

Tutvustamisele tulid vanemteadur Olev Musta artikkel „No decline in the principle-based thought of 9-year-old schoolchildren between 1991 and 2001“ ja professor Margus Pedaste artikkel „What Is the Effect of Using Mobile Augmented Reality in K12 Inquiry-Based Learning?“.

Üritus toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

29.10.2020 avaliku esinemise praktikum Tartu Ülikoolis

Avaliku esinemise praktikum

Tartu Ülikooli doktorikoolide ühisüritus

29.10.2020 

Jakobi 2-114

Praktiline ja intensiivne avaliku esinemise lühikoolitus Ene Seidlalt (HAL koolitus).

Ene on teinud aastaid koostööd Tartu Ülikooliga, teiste ülikoolidega ja Talveakadeemiaga, et aidata õppejõududel ja üliõpilastel haaravalt esineda. Ene rõhutab, et esinemine on praktiline oskus nagu nt suusatamine. Suusatama õpime suusatades ja esinema esinedes.

Üritust finantseeris Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA). 

23.10.2020 teaduskommunikatsiooni õppepäev doktorantidele

Teaduskommunikatsiooni õppepäev

Tartu Ülikooli doktorikoolide ühisüritus

23.10.2020

Dorpati konverentsikeskus

Õppepäeval tutvustati, mis rolli täidab teadustöö puhul kommunikatsioon ning kuidas oma tööst kõige olulisem haaravalt kolmeminutilise liftikõne formaadis välja tuua. Samuti jagati näpunäiteid, kuidas suhelda ajakirjanikega ning anda intervjuud ning kuidas sotsiaalmeedia teadlase kasuks parimal moel tööle panna.  Teemadest andsid ülevaate lühiloengud, millele järgnevates töötubades oli võimalik teooriat praktikasse rakendada ja igaühel personaalselt tagasisidet saada. 

Õppepäeval hangitud uusi teadmisi sai rakendada 12. novembril toimunud Tartu Ülikooli kolme minuti loengute konkursil. 

18.09.2020 emeriitprofessorite Edgar Krulli ja Jaan Kõrgesaare uute teoste tutvustamine

Haridusteaduslike teoste esitlemine

Raamatuid tutvustasid Edgar Krull ja Jaan Kõrgesaar

18.09.2020

Salme 1a aulas

Üritusel tutvustati emeriitprofessor Edgar Krulli raamatut „Õppekava koostamise lähtealused: teooria ja praktika“ ning emeriitprofessor Jaan Kõrgesaare õppevahendit „Sissejuhatus hariduslike erivajaduste käsitlusse“.

Emeriitprofessor Edgar Krulli raamat „Õppekava koostamise lähtealused: teooria ja praktika“ võtab kokku parima olemasoleva teadmise õppekavade koostamise ja arendamise kohta. Raamat on kasutatav nii õpikuna kui ka käsiraamatuna. Selles käsitletakse õppekavatööd laias tähenduses. Õppekava uuendusena nähakse nii varem kasutusel olnud õppekava kopeerimisest ja kohandamisest kui ka mõnest arendusmudelist lähtuva täiesti uue õppekava koostamist. Nii ühe kui teise strateegia teadlik rakendamine eeldab paljude otsuste langetamist. Langetatud otsused on asjakohasemad, kui õppekava koostajad on informeeritud võimalikest valikutest ja nende tagajärgedest. Raamat avab valikuvõimalused õppekavade koostamiseks ja analüüsimiseks, käsitledes

- õppekavaalase teoreetilise mõtlemise ajaloolist kujunemist;

- Eestis käibinud üldhariduskoolide õppekavasid;

- põhilisi õppekavateooriaid, haridusfilosoofilisi käsitusi ja hariduspoliitika rolli õppekavaarenduses;

- õppimise olemust;

- õppekavade koostamise mudeleid ja disainide vormistamist;

- õppekavauuenduste levitamise strateegiaid ning

- õppekavade hindamise käsitusi ja praktikat.

Ka pakub raamat hulgaliselt näiteid teiste riikide, eriti aga Soome ja teiste Põhjamaade üldhariduskooli riiklike õppekavade koostamise ja rakendamise praktikast.

Emeriitprofessor Jaan Kõrgesaar esitles õppevahendi „Sissejuhatus hariduslike erivajaduste käsitlusse“ kolmandat, oluliselt täiendatud ja ümber töötatud  väljaannet. Esimene ilmus ülikooli kirjastuse trükisena aastal 2002, teine e-väljaandena sealsamas aastal 2010. Varasamatele väljaannetele on lisatud peatükid eripedagoogika ajaloost Eestis ja ühiselust-õpilaskodust, lisaks napimaid sissevaateid kaasamisse, DI-otseõppesse, agressiivsusesse, autismi jt. Varasemast põhjalikumalt kaalutakse (kaasava) HEV-alaseid majanduslikke ja õigusalaseid argumente. Teisest väljaandest „päritud“ kahele kaasautorile (Maili Karindi ja Erle Kuusik) lisandusid Jürgen Rakaselg ja Riho Rodima. Tekst on e-väljaannet silmas pidades hüperlingitud.

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. 

25.09.2020 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine Tartu Ülikoolis 

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Liina Adov ja Margus Pedaste

25.09.2020

Salme 1a-203, Tartu

Liina Adov tutvustas enda artiklit „Does it have to be easy, useful, or do we need something else? STEM teachers’ attitudes towards mobile device use in teaching“, mis on kirjutatud koos Margus Pedaste, Äli Leijeni ning Miia Rannikmäega. Professor Margus Pedaste esitles artiklit „Open learner models in supporting self-regulated learning in higher education: A systematic literature review“.

Üritus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
02.-19.03.2020 individuaalsed konsultatsioonid James Edward Grocciaga

02.03.-19.03.2020 toimusid Tartus individuaalsed konsultatsioonid James Edward Grocciaga, kes on Auburni Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli külalisprofessor. Tegemist on kõrgelt hinnatud ja laialdaste kogemustega professoriga üliõpilaste juhendamise alal ja kohtumistel oli võimalik saada tagasisidet oma seni tehtud tööle ning esitada küsimusi seoses doktoritöö ja õpingutega. 

Konsultatsioonide toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA). 

10.03.2020 professor Kirsi Tirri seminar juhendamise headest tavadest

Seminar juhendamise headest tavadest

Professor Kirsi Tirri

10.03.2020

Uus-Sadama 5-M608, Tallinna Ülikool

Helsingi Ülikooli professor ning Tallinna Ülikooli külalisprofessor Kirsti Tirri tutvustas doktorantide juhendamise häid tavasid ja jagas oma parimaid praktikaid. Kirsi on juhendanud üle 20 doktoritöö ning avaldanud hulgaliselt teadusartikleid.

Seminari toimumist toetas Tallinna Ülikooli ASTRA projekt TLÜ TEE, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

---

Kirsi Tirri, professor at University of Helsinki and visiting professor at Tallinn University, presented best practices of supervising doctoral students. Kirsi has supervised over 20 doctoral theses and has published numerous scientific articles.

Tallinn University's ASTRA project TLÜ TEE is funded by European Regional Development Fund. 

 


 

25.02.2020 ja 10.03.2020 ajajuhtimise koolitused (Tartu Ülikoolis)

Ajajuhtimiskoolitus

Tartu Ülikooli doktorikoolide koolitussari

25.02.2020 ja 10.03.2020

Jakobi 2-114, Tartu ja Ravila 19-1038 Tartu, Biomeedikum

Koolitaja Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).
24.01.2020 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus) 

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Krista Uibu ja Maile Käsper

24.01.2020

Salme 1a-212, Tartu

Krista Uibu tutvustas artiklit "The challenge for school-based teacher educators: establishing teaching and supervision goals", mis valmis koos Age Salo, Aino Ugaste ja Helena Rasku-Puttoneniga. Samuti tuli tutvustamisele Maile Käsperi, Krista Uibu ja Jaan Miku artikkel "Primary school teachers’ teaching strategies for the development of students’ text comprehension".

Teadussaavutuste tutvustamist korraldab haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool; Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 06.01.2020 Andreas Demetriou loeng "Developing Mind: A Comprehensive Theory and Impications for Education" ja 07.01.2020 jätkuseminar (Tartus)

Andreas Demetriou loeng ja jätkuseminar

06.01.2020 ja 07.01.2020

Uppsala 10-229, Tartu

6. jaanuaril 2020 toimus Nicosia Ülikooli emeriitprofessor Andreas Demetriou'i loeng teemal „Developing Mind: A Comprehensive Theory and Implications for Education“ ning 7. jaanuaril loengu jätkuseminar. Andreas Demetriou on välja arendanud intellektuaalse arengu teooria, mis seob omavahel nii arengupsühholoogilise, psühomeetrilise kui kognitiivse lähenemise inimmõistusele. Tema töö võiks huvi pakkuda kõikidele, kellel on varasem kokkupuude Piaget ja Võgotski arenguteooriatega ning kes soovivad sinna kõrvale ühte võimalikku, kaasaegset lähenemist.

Abstrakt: 

This talk summarizes a comprehensive theory of intellectual organization and growth. The theory specifies a common core of processes (Abstraction, representational Alignment, and Cognizance, i.e., AACog) underlying inference and meaning making. AACog develops over four representational cycles (episodic representations, realistic representations, rule-based inference, and principle-based inference starting at birth, 2, 6, and 11 years, respectively) with two phases in each (production of new representations and their integration). Representations in each cycle imply specific understanding possibilities and limitations. This sequence relates with changes in processing efficiency (PE) and working memory (WM) in overlapping cycles such that relations with PE are high in the production phases and relations with WM are high in the alignment phases over all cycles. Reconceptualization is self-propelled because AACog continuously generates new mental content expressed in representations of increasing inclusiveness and resolution. Each cycle culminates into insight about the cycle’s representations and underlying inferential processes that is expressed into executive programs of increasing flexibility. Learning addressed to this insight accelerates the course of reconceptualization. Individual differences in intellectual growth are related to both the state of this core and its interaction with different cognitively primary domains (e.g., categorical, quantitative, spatial cognition, etc.). We will also demonstrate that different levels of intelligence expressed through IQ measures actually correspond to different types of representational and problem solving possibilities as expressed through the AACog reconceptualization cycles. We then present research aiming to increase intelligence and predict school achievement in relation to the cognitive profile dominating in each developmental cycle. Finally, we discuss the implications of this theory for education. We outline the cognitive training priorities of education in relation to the cognitive profile of each developmental cycle, such as attention control and mindful flexibility in preschool, inference and mental load management in primary school, and logical reasoning and mental awareness in secondary school.

 


 

Ajajuhtimise koolitused sügissemestril Tartu Ülikoolis

Ajajuhtimise koolitused

Tartu Ülikooli doktorikoolide koolitussari

Sügissemester 2019: 22.11.2019 ja 10.12.2019 (doktorantidele), 26.11.2019 (juhendajatele)

Koolitaja Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

Ürituse toimumist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 


 

12.12.2019 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Äli Leijen ja Gerli Silm

12.12.2019

Salme 1a-305, Tartu

Professor Äli Leijen tutvustas koos Margus Pedaste ja Liina Lepaga valminud artiklit "Ecological Model: How It Is Achieved and How It Could Be Strengthened by Different Types of Reflection". Gerli Silm esitles artiklit "Predicting Performance in a Low-Stakes Test Using Self-Reported and Time-Based Measures Of Effort", mille kaasautorid on Olev Must ja Karin Täht.

Teadussaavutuste tutvustamist korraldab haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool; Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

 


 

 

29.11.2019 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Katrin Saks ja Tõnis Männiste

29.11.2019

Salme 1a-203, Tartu

Katrin Saksa esitletud artikkel "The efficiency of prompts when supporting learner use of cognitive and metacognitive strategies" (kaasautor Äli Leijen) käsitleb üliõpilaste õpistrateegiate toetamise viise.
Tõnis Männiste, Margus Pedaste ja Roland Schimanski artikkel "Review of instruments measuring decision making performance in military tactical level battle situation context" põhineb süstemaatilisel kirjanduse analüüsil eesmärgiga leida instrument militaar-taktikaliste otsustamisoskuste usaldusväärseks hindamiseks.

Teadussaavutuste tutvustamist korraldab haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool; Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 


 

18.11.2019 dotsent Ilkka Ratineni seminar „Transformative process model of climate change education. What it does mean in education?“

Ilkka Ratineni seminar

18.11.2019

Uppsala 10-148 Tartu

Ilkka Ratinen on enda seminari kohta kirjutanud: In seminar I’ll discuss with doctoral student about transformative education especially intentionally climate education. Welcome to discuss about climate change mitigation objectives and our possibilities in education to tackle climate change. What we can do in educational research for answering that challenging situation?

 


 

22.11.2019 professor Hiroaki Ogata seminar "Connecting formal and informal learning through learning evidence and analytics framework"

Hiroaki Ogata seminar

22.11.2019

Salme 1a-310, Tartu

22. novembril 2019 toimus Kyoto Ülikooli professor Hiroaki Ogata seminar teemal „Connecting formal and informal learning through learning evidence and analytics framework“.

Seminari abstrakt:

The multi-disciplinary research approach of Learning Analytics (LA) has been providing methods to understand learning logs collected during varied teaching-learning activities and potentially enrich such experiences. However, LA is mainly focusing on formal learning in classrooms. This talk will explain how technology can help to entwine formal and informal learning and to extract evidence of effective teaching-learning practices by applying LA and developing novel techniques. It focuses discussions on realizing a technologyenhanced evidence-based education and learning (TEEL) system.

This talk will propose the Learning Evidence Analytics Framework (LEAF) and draw a research road-map of an educational big data-driven evidence-based education system. Teachers can refine their instructional practices, learners can enhance learning experiences and researchers can study the dynamics of the teaching-learning process with it. While LA platforms gather and analysis the data, there is the lack of a specific design framework to capture the technology enhanced teaching-learning practices. Finally, this talk will present the research challenges to smart evidence-based education.

 29.11.2019 professor Filip Dochy seminar „Learner agency and Urgency: Starting building blocks for High Impact Learning (HILL) - a workshop on HILL basics for PhD students“ 

Filip Dochy seminar

29.11.2019

Uppsala 10-148 Tartu

29. novembril 2019 toimus professor Filip Dochy seminar „Learner agency and Urgency: Starting building blocks for High Impact Learning (HILL)“.

Filip Dochy on on enda seminari kohta kirjutanud:

Traditional ways of teaching and learning have been proven to be ineffective and certainly not future proof. Our new economies that are driven by technology do require primarily creativity, problem solving skills and the creation of new knowledge (rather than rote learning and the ability to repeat knowledge).

A new approach to learning and development is the High Impact Learning that Lasts Model (Dochy et. al. 2015, Dochy & Segers, 2018). The HILL model provides a clear approach for L&D that is highly effective and future proof and above all is built on results of scientific research.

This workshop focuses at the core building blocks of High Impact Learning, and introduces the audience into the research background of the model. In the second part, we will cooperatively operationalize the HILL building blocks and see how they can work out in classroom and training practices.

HILL on the web: WWW.HIGHIMPACTLEARNINGTHATLASTS.COM 

31.10.2019 haridusteaduste valdkonna 1.1 publikatsioonide tutvustamine (Tartus)

1.1. publikatsioonide tutvustamine

Esinesid Margus Pedaste ja Liina Malva

31.10.2019

Salme 1a-305

Publikatsioonide tutvustamissarja esimesel üritusel esitles Margus Pedaste artiklit sellest, kuidas kutsestandardid toetavad õpetamist ja õppimist. Liina Malva kõneles õpetajate üldpedagoogiliste teamiste mõõtmisest.

 

 


 

23.10.2019 koolitus ""Tuleohutus" tööalases arengus: läbipõlemise ennetamine"

Koolitus läbipõlemise ennetamiseks

Tartu Ülikooli doktorikoolide ühine koolitus

23.10.2019

Jakobi 2–114 Tartu

Töötoa eesmärk oli anda ülevaade läbipõlemise olemusest, psühholoogilistest tekkepõhjustest ja ennetamise võimalustest. Arutelude, enesereflektsiooni ja praktiliste ülesannete käigus said osalejad teha plaani doktoriõppest ja sellega seotud tegevustest johtuva läbipõlemise riski vähendamiseks.

Koolitaja: Aave Hannus, PhD, Tartu Ülikooli spordipsühholoogia lektor

 

 


 

03.10.2019 University of Tartu graduate/doctoral schools' orientation session: introduction to the world of research funding

Tartu Ülikooli doktorikooli orientatsiooniseminar (inglise keeles)

03.10.2019

Jakobi 2–226, Tartu

University of Tartu graduate/doctoral schools held an orientation session on October 3, 2019, that aimed to give our doctoral students a better understanding of funding resources available after receiving their PhD as well as horizontal topics of ethics requirements and intellectual property rights. The presenters were from the Estonian Research Council, UT Centre for Entrepreneurship and Innovation, UT Research Ethics Committee and UT Grant Office.

The event was supported by the European Regional Development Fund (University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA).

  

25.-26.09.2019 The challenges of information society: A Japanese perspective

The challenges of information society: A Japanese perspective
25.-26.09.2019

Ülikooli 18, Senat Hall, Tartu

Globalization and the growing connectedness/ interdependence of the world have challenged Japan in reshaping its institutions and practices during the last decades. The country faces similar challenges as many European countries – globalization and economic competitiveness, declining demography, digitalization, changing needs on the employment market which all have a deep impact on the organization of education. Japan faces the challenges to adjust to global trends, but, at the same time, to retain its unique culture and identity in the changing world of the 21st century.

With the new EU-Japan Economic Partnership Agreement in background which entered into force in February 2019, our conference/ doctoral seeks to strengthen and expand the dialogue between Japan and Estonia/ Europe and discuss the contemporary societal challenges and solutions with experts from and on Japan.  

This event is organized around lectures by different plenary speakers from Japan, Estonia:      Prof. Komori Hiromi (Waseda University), Prof. Aizawa Shin´ichi (Sophia University), Prof. Annette Bradford (Temple University), Prof. Ota Hiroshi (Hitotsubashi University), Prof. Nakamura Kazue (Meiji University, Tokyo), Prof. Hashimoto Yorimitsu (Osaka University), Margit Juurikas (University of Tallinn), Prof. Sato Asuka (Tohoku Institute of Technology), Prof. Faith Hatani (University of Copenhagen), Prof. Ari Kokko (University of Copenhagen, University of Tartu), Prof. Yamakawa Ryuichi (University of Tokyo), Prof. Sekine Yuki (Kobe University), Johanna Vallistu (Expert of the Foresight Centre; Tallinn University of Technology, PhD student)

The workshop is co-organized by the University of Tartu Asian Centrethe Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts, Doctoral School in Economics and Innovation,  Doctoral School of Educational Sciences, Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences, Institute of Cultural Research, College of Foreign Languages and Cultures, School of Law, School of Economics and Business Administration. The event is financed by the University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA (European Regional Development Fund), the Faculty of Social Science.

 


 

04.-22.03.2019 individuaalsed konsultatsioonid doktorantidele ja juhendajatele James Grocciaga ning seminar juhendajatele teemal "Supporting PhD students and communication between supervisors and supervisees".

 

Individuaalsed konsultatsioonid James Edward Grocciaga

04.03.-22.03.2019

Sama ajaperioodi sees viis professor James Edward Groccia Tartus läbi ka juhendajatele mõeldud seminari teemal „Supporting PhD students and communication between supervisors and supervisees“. 

 

 04.03.2019 juhendajate seminar Paides

 


 

12.10.2018 Annette Krameri töötuba Tartus

Annette Krameri töötuba

12.10.2018

Salme 1a aula, Tartu

Anyone can learn to engage clients in international markets successfully. There is no mystery to the process: with 95% hard work and the right tools/feedback, those looking to expand internationally can develop repeatable processes that can be adjusted for every new situation – and take into account cultural issues. This winning combination is what this 3-4 hour Master Class workshop provides.

Specifically, this Master Class will offer tools to companies supported by the Estonian clusters to engage international, English speaking clients as they expand into new markets. Participants will receive guidelines to prepare a 3-minute elevator pitch, and selected companies will present the pitch before the group. Everyone will learn through watching, listening, and giving feedback - even those who don't present will gain keen insight into how to improve their own communication for international markets.

In all cases, the first step is to understand what international clients are listening for.

The second is for participants to adjust their attitudes about content and delivery in order to make fulfil the criteria.

The third step is to adapt these insights into engaging communication which is much easier when participants have confidence from the first two pieces of work and know that their content and delivery will be favourably received.

Webpage: http://www.annettekramer.co.uk/

University of Tartu ASTRA project PER ASPERA is funded by European Regional Development Fund.

 

  

22.10.-23.10.2018 Merli Tamtiki loengud Tartus

Merli Tamtiki loengud 

22.-23.10.2018

Uppsala 10–229 ja Uppsala 10–148, Tartu

Ajavahemikus 18.-28.10.2018 oli Tartus külalisõppejõud Merli Tamtik Kanadast Manitoba ülikoolist.

22.10.2018 toimus loeng teemal „Canadian school system, overview and key topics for teachers”. 23.10.2018 toimus loeng teemal „Life after PhD - Applying for academic jobs in North America”. 

University of Tartu ASTRA project PER ASPERA is funded by European Regional Development Fund.

 21.09.2018 Stanfordi Ülikooli H-STAR instituudi direktori Keith Devlini seminar „What mathematics do people really need for the 21st Century and how do we teach it?“

Keith Devlini seminar

21.09.2018 

Uppsala 10-234, Tartu

21. septembril 2018 toimus Stanfordi Ülikooli H-STAR instituudi direktori Keith Devlini seminar haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli üliõpilastele ja nende juhendajatele. Seminaril oli võimalik tutvustada oma doktoritööd ja vabas õhkkonnas arutleda kaasaegse matemaatika õpetamise üle Eestis ja USA-s. 

Keith Devlin on kirjutanud enda seminari abstraktis: For over two thousand years, mastery of calculation and procedural symbolics was the price we had to pay to learn and do mathematics. The introduction of cheap electronic calculators in the 1960s rendered mastery of calculation obsolete, and digital systems that execute any formal procedure in the late 1980s removed the need for expertise in procedural symbolics. Today, professional mathematicians hardly ever execute a procedure by hand. For the most part, however, the world’s school systems have yet to catch up. Exactly how is mathematics done today, and how is it best taught?

Keith J. Devlin on Stanfordi Ülikooli H-STAR instituudi (Human-Sciences and Technologies Advanced Research Institute) direktor. Ta on kõrgelt hinnatud teadlane, kes on kirjutanud enam kui 30 raamatut ning 80 teadusartiklit. Samuti oli ta kevadsemestril 6 kuud Stanfordi Ülikoolis külalisteadlasena viibinud professor Margus Pedaste vastuvõtja.


20.09.2018 Tartu Ülikooli doktorikoolide ühine infopäev: värske doktori rahastamisvõimalused ja abivahendid / University of Tartu graduate schools' orientation session: grants and resources for recent PhD holders

Tartu Ülikooli doktorikoolide infopäev

20.09.2018

Jakobi 2–226, Tartu

20. septembril 2018 korraldasid Tartu Ülikooli doktorikoolid ühise infopäeva, mille eesmärk oli tutvustada doktorantidele rahastamisvõimalusi ja abivahendeid, mis on neile kättesaadavad pärast doktorikraadi omandamist. 

University of Tartu graduate schools held an orientation session on September 20, 2018, that aimed to give our doctoral students a better understanding of grants and resources available after receiving their PhD.

 


 

29.08.2018 seminar professor Robert-Jan Simonsiga

29. augustil 2018 toimus Tartus professor Robert-Jan Simonsiga seminar doktorantidele ja juhendajatele. Seminaril tutvustasid doktorandid oma tööd, tekkinud küsimusi ning nii professor Robert-Jan Simons kui ka teised osalejad (juhendajad, kaasdoktorandid) said tagasisidestada ja kommenteerida.

 


 

28.08.2018 individuaalsed konsultatsioonid professor Robert-Jan Simonsiga

28. augustil 2018 toimusid individuaalsed konsultatsioonid professor Robert-Jan Simonsiga, kes on Tartu Ülikooli külalisprofessor. Tegemist on kõrgelt hinnatud ja laialdaste kogemustega professoriga üliõpilaste juhendamise alal ja kohtumistel oli võimalik saada tagasisidet oma seni tehtud tööle ning esitada küsimusi, mis olid tekkinud seoses doktoritöö ja õpingutega.

 


25.06.2018 Arie Kizeli seminar „The Challenge of Presenting the Silenced Voices of Repressed Groups through Community of Philosophical Inquiry“ 

Arie Kizeli seminar

25.06.2018

Lossi 38-229, Tartu

Arie Kizel (Haifa ülikool) on seminari kohta kirjutanud:

This lecture will focus on a theoretical conceptualization of the term Enabling Identity trough the framework of Community of Philosophical Inquiry (Kizel, 2016). Enabling Identity seeks to endow a voice for children and adolescents from repressed groups by challenging the mainstream hegemonic discourse that governs the reality where Communities of Philosophical Inquiry operate.

The lecture will present a three-phase theoretical model, which depicts this enabling while relying on narrative theory (Sarbin, 1986; Riessman, 1993; Solis, 2004) as well as on the philosophical and dialogical work of Paulo Freire (1970, 1973) and Emmanuel Levinas (2003). Their philosophies will underpin the model's fundamental concepts.

This model presents three phases. During the first phase, the repressed voice challenges the hegemonic mainstream discourse. During this phase, the Community of Philosophical Inquiry requires certain dialogical tools that will enable practices that are underpinned by such concepts as the right to be heard, courage and equality.

At the second phase, the repressed voice will seek to dissolve the boundaries of the hegemonic discourse and will challenge its centrality and the seemingly unshakeable legitimacy of this centrality. During the process of the third phase, the two narratives—the hegemonic and the repressed—are coexisting in dialogue and in atmosphere of cooperation, empathy and mutual acquaintance, but also mutual legitimacy. At this phase, the presence of the two narratives becomes clear not just symbolically but also essentially. Therefore, the existence of this phase and in fact all phases require a democratic atmosphere and an interpretation of the concept social compromise which concedes neither group nor individual identity.

The integration of  frameworks offered by narrative theory into Communities of  Philosophical Inquiry, and vice versa, enables the creation of an enriching pedagogic space that: (i) theoretically legitimizes multiple narratives, (ii) allows children and teachers the freedom to engage in self-construction (iii), and uses narrative to recognize and go beyond their existing constructions and boundaries. This blending is of particular importance in multicultural societies in which the dialogue between narratives forms the basis for the existence of what Lipman calls "autonomy and self-government" (1991: 72).

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

Freire, P. (1973). Education for Critical Consciousness. New York: Seabury Press.

Kizel, A. (2016). ). “Enabling identity: The challenge of presenting the silenced voices of repressed groups in philosophic communities of inquiry”. Journal of Philosophy in Schools, Vol. 3, Number 1, pp. 16 – 39.

Levinas, E. (2003). Humanism of the Other. Chicago: University of Illinois Press.

Lipman, M. (1991).  Thinking in Education. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Riessman, K. C. (1993). Narrative Analysis. Ca:  Sage.

Sarbin, T. (1986). Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct. NY: Praeger Britton.

Solis, J. (2004). “Narrating and Counter narrating Illegality as an Identity”. In: Daiute Coletta & Lightfoot Cynthia (eds.). Narrative Analysis: Studying the Development of Individuals in Society. Calif.: Sage, 181 – 199.

 


 

19.06.2018 Cecília Galvão seminar „Inquiry assessment - strategies of assessment for learning in science“

Cecília Galvão seminar

19.06.2018

Vanemuise 46-108, Tartu 

Cecília Galvão (Lissaboni ülikool) on seminari kohta kirjutanud: There are a number of challenges to Science Education today and the encouragement of problem solving, from kindergarten through high school, is one of the international recommendations. There are a number of EU-funded projects that foster an Inquiry approach, focus on teacher training, provide materials and tested activities at various levels of education, and try to counteract the trend towards a career in science. In my intervention I will try to address some of these problems, crossing real examples with theoretical foundation. A special attention will be given to formative assessment, most of the times a forgotten part of the learning process. With support of the international project SAILS (Strategies for assessment of inquiry learning in science - www.sailsproject.eu), I’ll present some examples of skills assessment, part of the activities that have been tested in several countries. Attention will be drawn to the importance of involving students in exciting situations that arouse their desire to learn and continue to learn throughout their lives.

Seminar toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

University of Tartu ASTRA project PER ASPERA is funded by European Regional Development Fund. 

18.06.2018 Cecília Galvão seminar „Narrative Research: giving meaning to someone’s primary experience“

Cecília Galvão seminar

18.06.2018

Vanemuise 46-108, Tartu  

Cecília Galvão (Lissaboni ülikool) on seminari kohta kirjutanud: The narrative, in oral or written form, can be a powerful method of research in education. I will approach the concept of narrative, based on several authors. Narrative analysis will be a relevant aspect and will be illustrated with some examples collected from research. I will present two perspectives of analysis that help to understand the potential of narrative in studies with teachers. One of the perspectives is based on a model of content analysis in which different moments of evolution of events, corresponding to different meanings of discourse, are evidenced and interpreted. Another perspective is based on a sociolinguistic model of analysis (Labov, 1972-1982), constituting a more rigid structure, but allowing to highlight certain characteristics of the discourse that help to analyze it more in depth.

Seminar toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

University of Tartu ASTRA project PER ASPERA is funded by European Regional Development Fund.

 


 

21.05.2018 Rahvusvaheline teadusseminar „Education and Environment Within the Context of Child's Development“ (Tartus)

Rahvusvaheline teadusseminar „Education and Environment Within the Context of Child's Development“

21.05.2018

Salme 1a-214, Tartu

Seminaril esinevad Helsinki Ülikooli professor Yrjö Engeström, Tartu Ülikooli professor Tiia Tulviste, Belgradi Ülikooli professor Aleksandar Baucal ja BEJUNE Pedagoogikaülikooli professor Francesco Arcidiacono

Seminar toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli ja TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

 


 

17.-19.05.2018 Yulia Kovas' loengutsükkel "Genetics and Education" (Tartus)

Yulia Kovas' loengutsükkel "Genetics and Education"

17.-19.05.2018

Lossi 38-234, Tartu

Loengus käsitletud teemad:

 • Introduction to Behavioural Genetics Methods
 • DNA and Individual Differences
 • Genetics for Education: latest findings
 • Genetics for Education: outstanding questions and future directions 

Loengutsükkel toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond. 

04.05.2018 juhendajate seminar "Ethics in supervision" (Tallinnas)

Juhendajate seminar "Ethics in supervision"

Läbiviijad Erika Löfström (Helsinki ülikool) ja Larissa Jõgi (Tallinna Ülikool)

04.05.2018

Tallinna ülikoolis

Seminar vaatles valdkonnas läbi viidud uuringutele toetudes eetilisi küsimusi juhendamisprotsessis ning tuvastades viise probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Kursusel osaleja sai täienduskoolituskursuse tunnistuse.

Many academics find doctoral supervision to be among the most rewarding aspects of their work. Similarly, doctoral students find supervisors' support to be the most important factor in their doctoral studies. It is no wonder that a lot is invested in the supervision relationship. Sometimes the supervision relationship does not meet the expectations of each party resulting in problems that need to be dealt with. A particular type of challenges in supervision are those that involve ethical issues. In the seminar we identify what are ethical issues in supervision, explore these in the light of research and cases, and identify ways in which to prevent and solve these issues. Focus of the seminar is primarily on the supervision relationship and supervision practices, not on research ethics. Also relevant issues and personal experience will be discussed in interactive session and small groups.

 

 


 

29.03.2018 seminar juhendajatele teemal "Supporting PhD students and communication between supervisors and supervisees"

Juhendajate seminar
Läbiviija James Edward Groccia (Auburni Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli külalisprofessor)
29.03.2018
Salme 1a-212, Tartu
 
Seminar toimus Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

 


 

13.-28.03.2018 individuaalsed konsultatsioonid professor James Edward Grocciaga

Märtsis 2018 toimusid Tartus (Salme 1a-205) individuaalsed konsultatsioonid James Edward Grocciaga, kes on Auburni Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli külalisprofessor. Tegemist on kõrgelt hinnatud ja laialdaste kogemustega professoriga üliõpilaste juhendamise alal ja kohtumistel oli võimalik saada tagasisidet oma seni tehtud tööle ning esitada küsimusi, mis olid tekkinud seoses doktoritöö ja õpingutega. 

Konsultatsioonid toimuvad Tartu Ülikool ASTRA projekt PER ASPERA haridus- ja kasvatusteaduste doktorikooli raames, mida  toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.
University of Tartu ASTRA project PER ASPERA is funded by European Regional Development Fund.

 


 

 

23.-25.01.2018 TÜ haridusteaduste instituudi külalisprofessori ja Utrechti Ülikooli emeriitprofessori Robert-Jan Simonsi seminarid

Robert-Jan Simonsi seminarid

23.-25.01.2018

Tallinnas ja Tartus (Salme 1a-305)

Robert-Jan Simons on suure juhendamiskogemusega teadlane, kes oskab  anda väärtuslikku tagasisidet või küsida õigeid küsimusi. Seminaripäevadel oli võimalik neljal doktorandil tutvustada tehtut seoses doktoritööga: teoreetiline raamistik, uuringu eesmärgid, disain, uurimisküsimused ja metoodika.

Päevakavaga on võimalik tutvuda siin.

 


 

15.12.2017 seminar „Sissejuhatus süstemaatilisse kirjanduse analüüsi“

Süstemaatilise kirjanduse analüüsi seminar

Seminari viis läbi professor Margus Pedaste

15.12.2017

Salme 1a-104, Tartu

Seminar oli mõeldud alustavatele doktorantidele, et õppida süstemaatilist lähenemist oma töös vajaliku kirjanduse analüüsi tegemiseks või ka tulemuste analüüsile tuginevalt süstemaatilise kirjandusanalüüsi publitseerimiseks. Seminaril tehti esmatutvust süstemaatilise kirjanduse analüüsi etappidega, tuginevalt PRISMA mudelile: uurimisküsimuste sõnastamine, märksõnade valimine, otsingu allikad, otsingu läbiviimine, allikate sõelumine, sobivuse hindamine, valiku tegemine, allikaanalüüsi maatriksi koostamine ja kasutamine. Seminari aluseks olid läbiviija kogemused süstemaatilise kirjandusel analüüsil ja publitseerimisel erinevates teadus- ja arendusprojektides ning PRISMA mudelit tutvustavates seminarides.

 22.11.2017 juhendajate seminar "Ethics in supervision" (Tallinnas)

Juhendajate seminar "Ethics in supervision"

Läbiviijad Erika Löfström (Helsinki Ülikool ja Tallinna Ülikool) ja Larissa Jõgi (Tallinna Ülikool)

22.11.2017

Tallinna ülikoolis

Seminar vaatles valdkonnas läbi viidud uuringutele toetudes eetilisi küsimusi juhendamisprotsessis ning tuvastades viise probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Kursusel osaleja sai täienduskoolituskursuse tunnistuse.

Many academics find doctoral supervision to be among the most rewarding aspects of their work. Similarly, doctoral students find supervisors' support to be the most important factor in their doctoral studies. It is no wonder that a lot is invested in the supervision relationship. Sometimes the supervision relationship does not meet the expectations of each party resulting in problems that need to be dealt with. A particular type of challenges in supervision are those that involve ethical issues. In the seminar we identify what are ethical issues in supervision, explore these in the light of research and cases, and identify ways in which to prevent and solve these issues.  Focus of the seminar is primarily on the supervision relationship and supervision practices, not on research ethics. Also  relevant issues  and personal experience will be discussed in interactive session and small groups.  

 

01.11.2017 prof Lasse Lipponen, Chris Pascal ja Tony Bertram Tallinnas

Lasse Lipponeni, Chris Pascali ja Tony Bertrami külastus Tallinna Ülikoolis

01.11.2017

Prof Lasse Lipponen pidas ettekanne teemal „Current trends in early childhood education“ ning Chris Pascal ja Tony Bertram korraldasid töötoa teemal „Publitseerimine kõrgetasemelises ajakirjas ECERJ ajakirja näitel“. Täpsem info siin.

2. novembril toimus Tallinna Ülikoolis ka konverents "Traditsioon, innovatsioon ja õpikäsitlus alushariduses", millega tähistati alushariduse eriala 50. aastapäeva.

 


 

 

07.11.2017 seminar „Improving student retention and success in Higher Education“ 

Liz Thomase seminar

07.11.2017

Lossi 36-124, Tartu

Edge Hill ülikooli professor Liz Thomas viis läbi seminari teemal „Improving student retention and success in Higher Education“. Täpsem info seminari kohta siit.

 


 

17.11.2017 seminar “Narrative Methodology in Studying Teaching, Learning and Teachers” Tartus

Eero Ropo seminar

17.11.2017

Salme 1a-104, Tartu.

Tampere Ülikooli professor Eero Ropo viis läbi seminari “Narrative Methodology in Studying Teaching, Learning and Teachers”. Täpsem info seminari kohta siit.

 


 

 

21.11.2017 seminar „Design, Facilitation and Evaluation of Gaming Simulation for Education“ Tartus

Willy Christian Krizi seminar

21.11.2017

Salme 1a-104

Professor Willy Christian Kriz viis läbi seminari teemal „Design, Facilitation and Evaluation of Gaming Simulation for Education“. Päevakavaga on võimalik tutvuda siin.

 


 

2017 maikuus oli doktorikooli raames Tartu Ülikoolis külas professor Aleksandar Baucal.
23.05.2017 professor Thomas Hatchi seminar „Improvement or Innovation? Possibilities and Challenges for Educational Transformation“
26.05.2017 tagasiside seminar Thomas Hatchiga

 


 

30.03-31.03.2017 seminar juhendajatele „Keys to successful PhD supervision“ Tartus

 

 


 

23.03.2017 seminar "Best practice in supervising doctoral students" 11.01.2017 seminar Ayelet Becheriga
26.10.2016 Turu Ülikooli teaduri Janne Lepola seminar teemal "Early Oral Language Comprehension, Task Orientation and Foundational Reading Skills as Predictors of Grade 3 Reading Comprehension" (Tallinnas) 
25.-27.10.2016 haridusteaduste instituudi külalisprofessor ja Utrechti Ülikooli emeriitprofessor Robert-Jan Simonsi seminar (Tartus)
05.-06.09.2016 professor Yuju Karey Lan'i seminar